Afryka dla inwestorów. Pierwsze źródło informacji na temat inwestycji w Afryce a także forum wymiany myśli i poglądów dla wszystkich, którzy interesują się inwestycjami na tym kontynencie.

Afrykanie płacą najwięcej

Afrykanie płacą najwięcej

Afrykanie  żyjący poza granicami swojego kontynentu płacą najwięcej na świecie, żeby przesłać środki finansowe swoim bliskim mieszkającym na Czarnym Lądzie. Według Banku Światowego koszty przesyłki pieniędzy szacuje się na 4 miliardy dolarów rocznie. W 2012 przelewy do Afryki sięgnęły poziomu 60 miliardów dolarów, są jednak obarczone najwyższymi kosztami w porównaniu z mieszkańcami innych kontynentów. “Wysokie...
Nowa waluta dzieli Sudan ponownie

Nowa waluta dzieli Sudan ponownie

Mniej niż miesiąc po podziale największego kraju w Afryce, ekonomiczna rozgrywka nad wykupieniem starej waluty zagraża kruchym gospodarkom nowych państw. Sudan Południowy, który odłączył się od północy 9go lipca, wprowadził nową walutę w połowie zeszłego miesiąca. W ślad za nim podążyła tydzień później część północna. Stary Funt Sudański jest nadal w obiegu w Sudanie Południowym...
Spada inflacja w Zimbabwe

Spada inflacja w Zimbabwe

Inflacja w Zimbabwe spadła w marcu do 2,7% z poziomu 3% w lutym dzięki obniżce cen usług telekomunikacyjnych i medycznych. Ten południowoafrykański kraj doświadczył wcześniej dekady hiperinflacji, która miała daleko idące skutki dla kraju. Lokalna gospodarka ustabilizowała się po odejściu rządu od waluty narodowej w 2009 roku i wprowadzeniu możliwości posługiwania się dolarami oraz innymi...
Wspólna waluta pomysłem na szybszy rozwój?

Wspólna waluta pomysłem na szybszy rozwój?

Afryka podobnie jak Europa od dawna planuje stworzenie wspólnego rynku i wspólnej waluty. Zdaniem afrykańskich ekonomistów, wspólna waluta spowoduje szybszy rozwój gospodarczy całego kontynentu. Są to nadal odległe plany, wydające się mało prawdopodobne z powodu dużego zacofania Czarnego Lądu, ale Afryka może już się  poszczycić trzema wspólnymi rynkami używającymi własnej jednostki płatniczej wliczając dwa obszary...