Inflacja w Zimbabwe spadła w marcu do 2,7% z poziomu 3% w lutym dzięki obniżce cen usług telekomunikacyjnych i medycznych. Ten południowoafrykański kraj doświadczył wcześniej dekady hiperinflacji, która miała daleko idące skutki dla kraju. Lokalna gospodarka ustabilizowała się po odejściu rządu od waluty narodowej w 2009 roku i wprowadzeniu możliwości posługiwania się dolarami oraz innymi...