Spada inflacja w Zimbabwe

Inflacja w Zimbabwe spadła w marcu do 2,7% z poziomu 3% w lutym dzięki obniżce cen usług telekomunikacyjnych i medycznych. Ten południowoafrykański kraj doświadczył wcześniej dekady hiperinflacji, która miała daleko idące skutki dla kraju. Lokalna gospodarka ustabilizowała się po odejściu rządu od waluty narodowej w 2009 roku i wprowadzeniu możliwości posługiwania się dolarami oraz innymi głównymi walutami światowymi.

Dodatkowym źródłem stabilizacji ekonomiczno-politycznej było wspólne utworzenie rządu poprzez rywali politycznych prezydenta Roberta Mugabe i Morgana  Tsvangirai. Pomimo pozytywnych zmian zagraniczni inwestorzy są ciągle zaniepokojeni i wstrzymują się z inwestycjami a to za sprawą nowych regulacji, które mają na celu przekazanie lokalnym inwestorom większościowych udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach ulokowanych na terenie Zimbabwe.

dolar zimbabwe
źródło: http://www.flickr.com/photos/harriyott

źródło: africareview.com