Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu i Newslettera InvestAfrica.pl

I PORTAL

1. Serwis internetowy InvestAfrica.pl jest Portalem internetowym, za pośrednictwem którego świadczone są w szczególności usługi informacyjne, reklamowe, ogłoszeniowe oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami w postaci komentarzy.

3. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Portalu.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu są zastrzeżone.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie a wszystkie zmiany stają się obowiązujące od razu po opublikowaniu.

7. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

8. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały  dostarczone przez Reakcję  znajdujące się w zasobach Portalu i obejmujące w szczególności teksty oraz zdjęcia.

9. Niedopuszczalne jest nieuprawnione korzystanie przez użytkowników z materiałów udostępnionych przez Portal . W szczególności zabrania się kopiowania materiałów udostępnionych przez InvestAfrica.pl i publikowania ich w innych serwisach internetowych oraz pod każdą inną postacią.

10. Logo Portalu InvestAfrica.pl  podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

11. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do artykułów znajdujących się w Portalu za pomocą formularzy do tego przeznaczonych. Użytkownicy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie pamiętając jednocześnie, że publikują je oni wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w komentarzach przez Użytkowników.

12. Zabrania się umieszczania komentarzy przez Użytkowników, które są sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, zawierają wulgaryzmy, zawierają treści pornograficzne, zachęcają do przemocy, propagują rasizm, nienawiść rasową lub religijną lub są w jakikolwiek inny sposób naganne. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w postaci komentarzy informacji reklamowych.

13. Administrator może usunąć wypowiedzi naruszające postanowienia pkt. 12. Ma on także prawo do swobodnego zarządzania komentarzami.

14. Portal InvestAfrica.pl, pomimo najwyższej staranności z jaką redagowane są artykuły,  nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji oraz w szczególności  za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

15.  Portal InvestAfrica.pl nie daje gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie zawsze przebiegało w sposób płynny i bez błędów.

16. Portal InvestAfrica.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek działań podjętych na podstawie informacji czy reklam dostępnych na jego łamach, w tym szczególnie decyzji inwestycyjnych.

17. Portal InvestAfrica.pl nie ponosi także odpowiedzialności za treści reklamowe dostarczane ze źródeł zewnętrznych.

18. W celu umieszczenia reklamy na Portalu InvestAfrica.pl należy skontaktować się z Redakcją poprzez formularz kontaktowy.

II NEWSLETTER INVESTAFRICA.PL

1. Zapisanie się na newsletter wymaga podania ważnego adresu email, imienia oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie a wszystkie zmiany stają się obowiązujące od razu po opublikowaniu.

3. Portal InvestAfrica.pl nigdy nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim żadnych danych kontaktowych podanych w trakcie procesu rejestracji.

4. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, również treści reklamowych opłaconych przez klientów zewnętrznych.

5. Portal InvestAfrica.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek działań podjętych na podstawie informacji czy reklam publikowanych w  newsletterze, w tym szczególnie decyzji inwestycyjnych.

 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.