Wspólne święto – co dziś łączy Polskę i Angolę?

Z okazji ważnych dla Polski obchodów warto przypomnieć o jeszcze jednym kraju, który w tym dniu również świętuje rocznicę odzyskania swojej niepodległości- Angoli. 11 listopada 1975 roku, porozumienie z Alvor zakończyło czas wieloletniej wojny oraz jej zależności od Portugalii. Niedługo potem nawiązały się pierwsze relacje między naszymi państwami.

Dziś Polska co roku inwestuje w tym afrykańskim kraju ponad 25,9 mln.euro.

Jak twierdzi ambasador Polski w Luandzie, Piotr Myśliwiec, w wywiadzie jakiego udzielił angolańskiej agencji Angop z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, inwestycje te dotychczas dotyczyły przede wszystkim sektora edukacji (tu wskazuje na robiące wrażenie przedsięwzięcie budowy Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe). Zapewnia przy tym, że Polska planuje zwiększenie swoich inwestycji w Angoli, w obszarach takich jak transport publiczny czy kultura. Co więcej, planowane jest również wsparcie lokalnej współpracy poprzez nawiązywanie i pogłębianie wzajemnych relacji i tworzenie sieci miast partnerskich, tak jak obecnie dokonuje się to w Huambo.

Dotychczasowe inwestycje publiczne oraz poprawa ogólnego wizerunku Angoli sprawiły, że coraz więcej polskich przedsiębiorców jest zainteresowana wejściem na tamtejszy rynek. Szczególnie interesująca wydaje się branża budowlana, medyczna i rolnictwo.

Do dotychczas eksportowanych przez nas towarów należą produkty spożywcze, metale, chemia. Importujemy z kolei kamienie szlachetne z prowincji Huila i Namibe.

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2018/10/45/Investimentos-Polonia-Angola-rondam-USD-milhoes-por-ano,cb715d14-2129-4aa1-a5f5-0271c141f4bd.html

 http://abayomi.pl/