Nigeria – największa ekonomia w Afryce?

Czy to prawda, że PKB Nigerii jest najwyższy spośród wszystkich krajów afrykańskich? Czy Nigeria jest bardzo biedna? Oto pytania jakie zadajemy sobie czytając wiadomość o rekordowym wzroście dochodu narodowego Nigerii. Może Nigeria jest bogata i biedna zarazem?

Jeszcze na początku kwietnia 2014 roku PKB Nigerii wynosił 260 miliardów USD, tymczasem ten sam wskaźnik Republiki Południowej Afryki 370 miliardów USD. Wynika z tego że RPA miała dochód narodowy wyższy o jedną trzecią i była największą ekonomią w Afryce. W ciągu tylko jednego weekendu wszystko to zmieniło się diametralnie. PKB Nigerii powiększył się o 89%. Obecnie wynosi 510 miliardów USD. Jak to jest możliwe? Czy Nigeria doznała wielkiego wzrostu w przeciągu jednego tygodnia, jeśli do tej pory notowano wzrost około 7% rocznie?

Opowiedzi udzieliły lokalne instytucje statystyczne. Sposób liczenia PKB nie ulegał zmianie od 1990 roku. Co 5 lat podawane były nowe dane generowane na bazie z lat 90. Tymczasem w ciągu ostatnich 30 lat w gospodarce Nigerii zaszło wiele zmian. Zmieniły się ceny a cała struktura gospodarki uległa transformacji. Ogromny wzrost nigeryjskiego PKB wynika ze sposobu jego kalkulacji a nową bazą jest teraz rok 2010. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Nigerii rozwinęły się dochodowe gałęzie przemysłu, które nie były brane pod uwagę przy ustalaniu PKB, bo nie istniały jeszcze w roku 1990. Nawet najlepsi ekonomiści światowi nie spodziewali się tak wielkiego skoku. Mówiono o 400 miliardach a przekroczenie poziomu 500 miliardów dolarów było dużym zakoczeniem dla wszystkich.

Lagos, źródło: www.flickr.com/photos/airpanther
Lagos, źródło: www.flickr.com/photos/airpanther

W Afryce cały czas dużym problemem jest prowadzenie biznesu nieformalnego. Okazało się, że ma on duży wpływ na ekonomię kraju, pomimo że nie odprowadza się od niego podatków. Sektor budowlany, produkcja wielu dóbr, niektóre usługi, transport i handel to gałęzie gospodarki pogrążone w dużym stopniu w szarej strefie. W związku z nieoczekiwanymi danymi ekonomicznymi nadszedł czas na dołączenie Nigerii do G20. Z dnia na dzień z kraju biednego Nigeria została przeklasyfikowana na kraj średniozamożny nawet pomimo 153 miejsca na liście 187 państw według poziomu rozwoju społecznego.

 źródło: The Economist