Razem z Afryką – praktyczne aspekty współpracy gospodarczej z krajami afrykańskimi

17 i 18 czerwca w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Together with Africa / Razem z Afryką – Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej z krajami afrykańskimi”.

W związku z faktem, iż wiele krajów leżących w Afryce przechodzi rozkwit gospodarczy oraz jednoczesnym wzrostem jakości polskich towarów i usług jak również rozwojem polskich przedsiębiorstw ekspansja w kierunku afrykańskim staje się być logicznym, kolejnym krokiem w strategiach wielu firm.

Together with Africa to praktyczna konferencja nastawiona stricte na współpracę gospodarczą polskich przedsiębiorstw z państwami afrykańskimi. Podczas dwóch dni zostaną poruszone między innymi takie zagadnienia jak: przegląd najbardziej perspektywicznych branż dla polskich przedsiębiorców w krajach afrykańskich, inwestowanie i współpraca gospodarcza z krajami afrykańskimi, kwestie prawne dotyczące eksportu (pozwolenia, certyfikaty, kontrole), rejestracja firmy i biura oraz bezpieczeństwo osobiste.

źródło: https://www.flickr.com/photos/oregondot
źródło: https://www.flickr.com/photos/oregondot

Konferencja będzie się odbywała przede wszystkim w formule paneli dyskusyjnych, podczas których polscy przedsiębiorcy, zarówno z dużych, jak i małych i średnich firm będą dzielili się spostrzeżeniami na temat współpracy gospodarczej z krajami afrykańskimi. Celem takiej formuły jest wytworzenie dużej ilości ożywionych dyskusji pomiędzy panelistami, moderatorami oraz uczestnikami konferencji co ma pozwolić w uzyskaniu informacji jakie narzędzia i wsparcie są oferowane w ramach pomocy publicznej i ofert innych firm, na jaki asortyment towarów i usług jest najpilniejsze i największe zapotrzebowanie, co zrobić aby jak najszybciej włączyć się do współpracy gospodarczej z jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata, jakich partnerów handlowych w Polsce poszukują polscy przedsiębiorcy współpracujący już z krajami Afryki aby zwiększyć konkurencyjność i zmaksymalizować zyski.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli polskich firm z sektorów:

• produkcji przemysłowej,

• przemysłu ciężkiego,

• rolno – spożywczego,

• infrastruktury łączności

• transportu

• IT

• przemysłu farmaceutycznego.

Konferencja Together with Africa ma na celu wypełnienie specyficznej luki na polskim rynku. W tym obszarze są już wydarzenia polityczne, są wydarzenia naukowe, natomiast konferencja Together with Africa to pierwsza duża (dwudniowa, kilkudziesięciu prelegentów, panelistów i moderatorów; spodziewanych jest ponad 500 uczestników z ponad 150 firm z całego kraju oraz Państw z Afryki) praktyczna konferencja nastawiona przede wszystkim na współpracę gospodarczą polskich przedsiębiorstw z państwami afrykańskimi.

Więcej informacji na stronie http://www.togetherwithafrica.com/