Value Chain Financing Edition of the Agrique Africa Investment Summit 2018

Welcome2Africa International przy współpracy InvestAfrica.pl jako patrona medialnego zapraszają na konferencję Value Chain Financing Edition of the Agrique Africa Investment Summmit, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2018 roku w Utrechcie (Holandia). Podczas wydarzenia poruszane będą problemy związane z finansowaniem łańcucha wartości w rolnictwie oraz proponowane możliwe rozwiązania tych wyzwań. Celem organizatorów jest także stworzenie platformy dla udziałowców, właścicieli firm związanych z rolnictwem, profesjonalistów z branży finansowej, jednostek rządowych oraz pozarządowych, eksporterów oraz importerów ukierunkowanej na rozwój Afryki.

Znaczenie finansowania łańcucha wartości odnosi się w kontekście konferencji do produktów oraz usług finansowych, które zaznaczają swoją obecność w łańcuchu umożliwiając zwiększenie zysków zaangażowanych stron oraz wzrost konkurencyjności całego łańcucha.

Najważniejsze tematy, które poruszane będą podczas wydarzenia to:

  • Wyzwania w procesie przyznawania kredytów rolniczych poprzez zasadę finansowania łańcucha wartości;
  • Jak uczestnicy łańcucha wartości mogą uzyskać dostęp do finansowania z inwestycji zagranicznych;
  • Mechanizmy do zarządzania oraz monitorowania finansowania rolnictwa na każdym szczeblu produkcji;
  • W jaki sposób najlepiej wspomóc innowacje finansowe;
  • Ułatwienie sprzężenia z eksporterami, co pozwoliłoby na ukazanie dostępności dobrze zakorzenionych rynków zbytu oraz dostarczenie wystarczającego potencjału kreującego wartość na poziomie lokalnym;

Głównym celem Value Chain Finance Edition of the Agrique Africa Investment Summit jest zachęcenie do owocnej dyskusji na temat promowania finansowania łańcucha wartości w rolnictwie w Afryce dostarczając jednocześnie platformę, która wesprze uczestników afrykańskiego rynku rolnego w osiągnięciu założonych celów.