Welcome2Africa International przy współpracy InvestAfrica.pl jako patrona medialnego zapraszają na konferencję Value Chain Financing Edition of the Agrique Africa Investment Summmit, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2018 roku w Utrechcie (Holandia). Podczas wydarzenia poruszane będą problemy związane z finansowaniem łańcucha wartości w rolnictwie oraz proponowane możliwe rozwiązania tych wyzwań. Celem organizatorów jest także stworzenie platformy dla udziałowców, właścicieli firm związanych z rolnictwem, profesjonalistów z branży finansowej, jednostek rządowych oraz pozarządowych, eksporterów oraz importerów ukierunkowanej na rozwój Afryki.

Znaczenie finansowania łańcucha wartości odnosi się w kontekście konferencji do produktów oraz usług finansowych, które zaznaczają swoją obecność w łańcuchu umożliwiając zwiększenie zysków zaangażowanych stron oraz wzrost konkurencyjności całego łańcucha.

Najważniejsze tematy, które poruszane będą podczas wydarzenia to:

  • Wyzwania w procesie przyznawania kredytów rolniczych poprzez zasadę finansowania łańcucha wartości;
  • Jak uczestnicy łańcucha wartości mogą uzyskać dostęp do finansowania z inwestycji zagranicznych;
  • Mechanizmy do zarządzania oraz monitorowania finansowania rolnictwa na każdym szczeblu produkcji;
  • W jaki sposób najlepiej wspomóc innowacje finansowe;
  • Ułatwienie sprzężenia z eksporterami, co pozwoliłoby na ukazanie dostępności dobrze zakorzenionych rynków zbytu oraz dostarczenie wystarczającego potencjału kreującego wartość na poziomie lokalnym;

Głównym celem Value Chain Finance Edition of the Agrique Africa Investment Summit jest zachęcenie do owocnej dyskusji na temat promowania finansowania łańcucha wartości w rolnictwie w Afryce dostarczając jednocześnie platformę, która wesprze uczestników afrykańskiego rynku rolnego w osiągnięciu założonych celów.