Brak perspektyw dla absolwentów w Afryce

Miliony absolwentów afrykańskich szkół wyższych zmagają się z bezrobociem a o znalezieniu dobrze płatnej pracy mogą tylko pomarzyć. Międzynarodowi eksperci naciskają na rozwiązanie tego problemu, który oprócz spowalniania wzrostu gospodarczego prowadzi często do przestępstw, przemocy i narkotyków.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy młodzi ludzie są dwa razy bardziej narażeni na bezrobocie w porównaniu z dorosłymi  i to pomimo faktu, że obecna grupa wchodząca na rynek pracy jest najlepiej wykształcona w historii Czarnego Lądu.

“Bezrobocie wśród młodych ludzi jest ogromnym problemem”, mówi Babacar Sougoufara, który pomimo licencjatu z księgowości zdobytego w Senegalu nie może znaleźć pracy już od dwóch lat. Według niego kraj jest słabo rozwinięty a jednym z głównych problemów jest brak powstawania nowych przedsiębiorstw, które mogłyby stworzyć miejsca pracy. Z drugiej strony, aby zdobyć ciekawą pracę trzeba mieć kogoś bliskiego z odpowiednimi koneksjami.

źródło: www.flickr.com/photos/afropicmusing
źródło: www.flickr.com/photos/afropicmusing

Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że 73,4 miliona młodych ludzi na świecie pozostawało w roku 2013 bez zatrudnienia. Procentowo mamy do czynienia z tendencją wzrostową z 12,4% w roku 2012 do 12,6% rok później. W tym roku ma to być już 12,7% młodych ludzi borykających się ze znalezieniem płatnego zajęcia.

Problem bezrobocia wśród młodych ludzi to ryzyko niepokojów społecznych jak również marnowanie zasobów ludzkich i możliwości rozwoju dla poszczególnych krajów. Powodów wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych jest wiele. Zaliczyć do nich można braki w systemie edukacji, brak porozumienia pomiędzy sektorem prywatnym a instytucjami naukowymi a także zbyt wiele przeszkód i regulacji dla młodych ludzi na drodze do własnego biznesu. Oprócz tego kierunki na których edukuje się młodzież nie pokrywają się z zapotrzebowaniem rynku. Afrykańskie uniwersytety kształcą przyszłych ekonomistów, prawników i nauczycieli podczas gdy rolnicy nadal używają prostych narzędzi podczas swojej codziennej pracy.

źródło: allafrica.com