POLANDAFRICA 2013 – partnerstwo i współpraca polsko-afrykańska

W dniach 26-27 listopada 2013 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i pod patronatem Zespołu d/s. Afryki Parlamentu Polskiego organizuje pierwszy kongres partnerstwa i współpracy polsko-afrykańskiej POLANDAFRICA 2013.

Afryka jest kontynentem, w którym drzemie ogromny potencjał inwestycyjny. Jednym z celów kongresu jest propagowanie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a krajami z Czarnego Lądu, co zaowocować ma wzmocnieniem wzajemnych relacji i utwierdzeniem przekonania, że Afryka to silny partner biznesowy.

Kongres otworzy sesja plenarna pt. “Polska – Afryka, perspektywy partnerskiej współpracy”, w której udział wezmą przedstawiciele rządu RP, ambasadorzy państw afrykańskich, lokalnych władz samorządowych oraz organizacji gospodarczych i przedsiębiorców z Afryki i Polski. Po jej zakończeniu, w drugiej części dnia odbędą się następujące sesje tematyczne:

  • Geoinżynieria, górnictwo, energetyka i ekologia
  • Przemysł obronny
  • Inwestycje, w tym infrastruktura i budownictwo
  • Informatyka i jej zastosowania w nowoczesnej gospodarce
  • Rolnictwo i przemysł spożywczy
  • Ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny i medyczny
  • Nauka i edukacja

Sesje te będą kontynuowane w drugim dniu kongresu wraz z równolegle prowadzonymi rozmowami B2B pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Sesja zamykająca będzie podsumowaniem Kongresu i czasem na wyciągnięcie wniosków.

Miejmy nadzieję, że kongres nie jest wydarzeniem jednorazowym i na stałe wpisze się w kalendarz przedsiębiorców, przedstawicieli władz państwowych a także wszystkich zainteresowanych pogłębianiem kontaktów z Afryką.

Udział w kongresie jest bezpłatny. Informacje o udziale w Kongresie oraz rejestracja na stronie internetowej www.polandafrica.pl.