Tanzania i Ruanda najlepsze na świecie

Tanzania i Ruanda znalazły się na czele światowego badania, którego celem było określenie jak pomoc międzynarodowa wykorzystywana jest przez beneficjentów. Ankieta przeprowadzona przez OECD w 78 krajach wykazała, że Tanzania i Ruanda radzą sobie z tym najlepiej.

Wyniki badania ogłoszone w Paryżu dają Ruandzie i Tanzanii rating “A”, który jest najwyższą oceną. Ruanda została oceniona pozytywnie przez kontrybutorów programu, głównie dzięki aktywnemu podejściu do rozwoju. Ruanda przyjęła bardzo efektywny proces działania, najpierw tworzy odpowiednie regulacje umożliwiające wzrost w kraju  a potem prosi o pomoc międzynarodową.

Raport stwierdził także, że ” Ruanda przyjęła długofalowy plan rozwoju. Ponadto stworzyła odpowiednie warunki działania umożliwiające wkroczenie kraju na ścieżkę rozwoju”.

 

Dar es Salaam, źródło: http://www.flickr.com/photos/smagdali

W roku 2006, Ruanda poprosiła społeczność międzynarodową do pomocy poprzez kierowanie środków bezpośrednio do budżetu państwa. Stany Zjednoczone są jedynym państwem na świecie cały czas będącym sceptycznie nastawionym do wydatków rządu Ruandy i przez to nie odstępuje od zasady ograniczonego zaufania.

Z drugiej strony Wielka Brytania jest największym darczyńcą, dostarczając większość swojej pomocy bezpośrednio do budżetu państwa i pozwalając rządowi wydawać ją według uznania.

Podobnie do Ruandy, Tanzania jest mocno zależna od pomocy finansowej z zewnątrz. W rok budżetowym 2010/2011 Tanzania otrzymała do budżetu państwa 531 milionów dolarów, co stanowiło 6,4% całego budżetu. Mimo wszystko jest to spadek w porównaniu z rokiem 2009/2010, gdzie otrzymana pomoc była o 220 milionów dolarów większa.

Tanzania otrzymuje pomoc do budżetu na podstawie 11 bilateralnych i 3 multilateralnych umów z następującymi organizacjami/krajami: Afrykański Bank Rozwoju, Kanada, Dania, Komisja Europejska, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Japonia, Norwegia, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Bank Światowy.

źródło: africareview.com