Kupujemy nieruchomość w Republice Południowej Afryki

Pomimo, że teoretycznie nie ma żadnych restrykcji odnośnie zakupu nieruchomości w RPA przez inwestora zagranicznego,  w trakcie zakupu pod uwagę trzeba brać wiele regulacji. Poniżej znaleźć można najważniejsze reguły obowiązujące podczas zakupu/sprzedaży dokonywanej w RPA.

Transfer środków

Dopóki możemy udokumentować źródło kapitału i przeznaczenie pieniędzy nie obowiązują nas żadne  limity transferu środków pieniężnych.  Kiedy kapitał potrzebny na inwestycje w nieruchomości dotrze już na Czarny Ląd wymagane źródło i celowość transferu muszą zostać potwierdzone przez beneficjenta.

Po otrzymaniu środków, pokwitowanie takiej transakcji zostaje wystawione przez bank narodowy. Niestety nie dzieje się to automatycznie, beneficjent sam musi wystąpić o wystawienie takiego dokumentu. Jest to ważne o tyle, że otrzymany dowód transakcji jest jedynym potwierdzeniem prawidłowego transferu pieniędzy do kraju w celach inwestycyjnych.  Bank narodowy wyda pozwolenie na transfer pieniędzy w drugą stronę tylko na konto  zagraniczne inwestora otwarte na niego. W związku z tym ważną rzeczą jest płatność za nieruchomość prosto z konta otwartego na nasze imię i nazwisko.  W przypadku chęci transferu pieniędzy na inne konto mogą czekać nas niemiłe niespodzianki i konieczność  podpisywania dodatkowych umów i przeprowadzenie długich pertraktacji.

 

źródło: http://www.flickr.com/photos/alternativeroute

Potrzebne dokumenty

Podobne zasady obowiązują, gdy inwestor zagraniczny nabywa nieruchomość w RPA w imieniu osoby prawnej zarejestrowanej w tym kraju, finansując  jednak tą inwestycję pieniędzmi z zagranicy. W tym wypadku inwestor figurujący w dokumentacji (osoba prawna) nie będąc finansującym musi postarać się w świetle prawa o umowę pożyczki.

Inwestor zagraniczny w celu zapewnienia sobie powrotnego transferu kapitału ze sprzedaży nieruchomości musi złożyć podanie do banku narodowego wraz z następującymi dokumentami:

  1. Kopię dowodu zakupu nieruchomości
  2. Dowody transfery kapitału z zagranicy
  3. Kopię umowy sprzedaży nieruchomości
  4. Kopię wyciągu bankowego
  5. Dowód na to, że nie jest obywatelem RPA i że RPA nie jest krajem jego rozliczeń finansowych

Podatki

Kolejnym ważnym elementem są implikacje podatkowe dla inwestora zagranicznego. Każdy inwestor musi zarejestrować się w miejscowym urzędzie podatkowym, nawet jeśli nie czerpał żadnych korzyści finansowych z tytułu posiadanej nieruchomości.

Podobnie, każdy sprzedający nieruchomość podlega także lokalnym przepisom podatkowym a sprzedaż taka podlega ocenie odpowiedniego urzędu.

Nowa legislacja

Na terenie Republiki Południowej Afryki zostało niedawno wprowadzone nowe prawo . Jest to podatek kapitałowy, któremu podlegają właściciele sprzedający nieruchomości.  Odnosi się to do sprzedaży nieruchomości przez nierezydentów. Stawki tego podatku to 5%, 7,5% i 10% w zależności od tego jakiego rodzaju inwestorem jesteśmy (indywidualny, firma). Można uniknąć płacenie podatku poprzez odwołanie się do odpowiedniej dyrektywy podatkowej jeszcze przed zgłoszeniem transferu środków.

Stan cywilny

Ostatnim elementem, który trzeba brać pod uwagę jest stan cywilny inwestora. Wielu inwestorów ma małżonka a ich związek oparty jest na fundamentach prawa zagranicznego. Prawo cywilne różni się w różnych krajach, dlatego w RPA zakłada się domyślnie istnienie wspólnoty majątkowej (chyba, że inwestor może udowodnić, że jest inaczej). Z tego powodu prawo zakłada konieczność podpisu obu małżonków podczas kupowania i sprzedaży nieruchomości .

artykuł powstał przy współpracy z africangamesafari.com