Seminarium #Africa (a variety of possibilities) – Wrocław

12 kwietnia odbyło się we Wrocławiu Seminarium #Africa (a variety of possibilities) zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oprócz wielu znamienitych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli ambasad Senegalu oraz Nigerii, ekspertów do spraw Afryki oraz przedsiębiorców z Dolnego Śląska na wydarzeniu nie zabrakło również Redakcji InvestAfrica.pl reprezentowanej przez Redaktora Naczelnego Sławomira Winieckiego, który podzielił się doświadczeniem zespołu redakcyjnego przedstawiając prezentację pt. „Rolnictwo – klucz do gospodarczego serca Afryki”.

Zgromadzeni goście przywitani zostali przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Ambasadora Senegalu Amadou Dabo oraz I Sekretarz Ambasady Nigerii Angye Dankaro. Pierwszym akcentem wydarzenia było przedstawienie możliwości inwestycyjnych zarówno w Senegalu jak i w Nigerii. Jak podkreślali prezentujący oba kraje są otwarte na polskich przedsiębiorców. Okazuje się, że nie brakuje tam okazji inwestycyjnych, których wykorzystanie zależeć będzie od inicjatywy polskich firm a także umiejętności budowania relacji biznesowych a także tych osobistych, które podczas prowadzenia projektów komercyjnych są nie do przecenienia.

fot. Małgorzata Kawalec

Podczas pierwszej części wydarzenia była również okazja do usłyszenia od Mariusza Siniora z Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera o powodach, dla których przedsiębiorcy powinni zainteresować się Dolnym Śląskiem, które jako świetne miejsce do ulokowania przedsięwzięć biznesowych już z powodzeniem przyciągnęło wielu inwestorów. Swoje doświadczenia i ofertę dla przedsiębiorców przedstawiła tutaj również Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa reprezentowanej przez Philipa Mibenge a także Fundacja Karibu, której działalność przybliżył Patrick Dusabe. Magdalena Radecka z Best Global Business podzieliła się natomiast swoimi spostrzeżeniami na  temat relacji polsko-afrykańskich oraz zaprosiła przedsiębiorców do współpracy. Na zakończenie pierwszej sesji Ewa Kordys z Ministerstwa Spraw Zagranicznych opowiedziała o zadaniach dyplomacji ekonomicznej w relacjach z Państwami Afryki.

Po sesji networkingowej rozpoczęła się kolejna część wydarzenia, którą otworzyła Karolina Zaręba z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu opowiadając o tym jak reprezentowana przez nią instytucja może pomóc polskim przedsiębiorcom nie tylko na rynkach Afryki. Możliwości biznesowe oraz regulacje prawne w zakresie wprowadzania telemedycyny i e-zdrowia do sektora opieki zdrowotnej oraz relację z I Kenijsko-Polskiego Szczytu Zdrowia przedstawiła Ligia Kornowska – Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali. Sławomir Winiecki z InvestAfrica.pl opowiedział natomiast zebranym dlaczego rolnictwo jest kluczem do gospodarczego serca Afryki. Każdy zainteresowany metodami finansowania i zapewnienia bezpieczeństwa podczas wymiany handlowej z krajami Afryki mógł zapoznać się z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego reprezentowanego przez Joannę Mularczyk. Klamrą spinającą wszystkie pozostałe prezentacje było omówienia prawnych aspektów transakcji w krajach Afryki, o czym w interesujący sposób opowiedzieli Wojciech Polz oraz Tomasz Derda z Kancelarii Clifford Chance.

Zebrani goście  mogli w trakcie seminarium spróbować w praktyczny sposób wykorzystać zdobyte doświadczenia i wiedzę dzięki warsztatom pt. „Międzykulturowy Przybornik Przedsiębiorcy”. Dr Malwina Bakalarska – trenerka komunikacji międzykulturowej oparła program na analizie case study a uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o wzajemnym postrzeganiu się w biznesie kreowanym na różnych płaszczyznach kulturowych, budowaniu zaufania pomiędzy afrykańskim a polskim przedsiębiorcom a także budowaniu osobistych relacji poza sferą biznesu.

Doświadczenie przedsiębiorców, którzy już zaistnieli w Afryce zostało przybliżone podczas panelu prowadzonego przez dr Annę Masłoń-Oracz. Jednym z celów rozmowy była identyfikacja 10 grzechów głównych w praktycznych doświadczeniach polskich firm na rynkach Afryki oraz firm afrykańskich na rynku polskim. Dyskusja była również próbą odpowiedzi na pytania „Co oznacza biznes odpowiedzialny?” a także „Czego możemy się od siebie nauczyć?”.

Ogromnym atutem Seminarium była z naszej perspektywy jego wielowymiarowość. Oprócz teoretycznej  wiedzy na temat stawiania pierwszych kroków na rynku afrykańskim uczestnicy mogli też w praktyczny sposób poznać reguły postępowania w międzykulturowym wymiarze relacji biznesowych, co bardzo często jest tematem zaniedbywanym podczas wydarzeń branżowych. Nieocenioną pomocą dla przedsiębiorców był z całą pewnością panel dyskusyjny, gdzie można było zapoznać się z praktycznymi doświadczeniami polskich firm. Wydarzenie we Wrocławiu pokazuje jak zmienia się postrzeganie Afryki, która jeszcze do niedawna istniała w przestrzeni informacyjnej jako kontynent borykający się z ogromnymi wyzwaniami i absolutnie nie nadający się do ekspansji handlowej. Duży entuzjazm z jakim spotkaliśmy się ze strony przedstawicieli różnych branż pokazuje, że Afryka kryje ogromny potencjał, którego wykorzystanie będzie kluczowe w najbliższych latach. Musimy pamiętać, że pomimo coraz większego zaangażowania inwestorów znad Wisły eksport Polski do krajów Afryki stanowi tylko 1% całkowitej wartości wszystkich produktów wysyłanych z naszego kraju. Wszyscy obecni na konferencji nieustannie pracują, aby te wartości poszybowały w górę, co z całą pewnością daje szansę na szybki rozwój oraz satysfakcję z odkrywania tajemniczych jeszcze biznesowo regionów świata.