Zaangażowanie spółki Ursus SA w Afryce

Z powodu braku kolonialnych więzi Europ Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, z Afryką, zaangażowanie przedsiębiorstw z tego regionu Europy na kontynencie afrykańskim jest niewielkie. W ostatnich latach zaobserwować można jednak pewien wzrost. Wśród polskich spółek handlujących i inwestujących w Afryce na szczególną uwagę zasługuje Ursus SA. Od kilku lat notuje on dynamiczną ekspansję do różnych krajów. W 2016 roku zostało to zauważone podczas IV Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego – prezes Karol Zarajczyk otrzymał statuetkę „Przyjaciel Afryki” w kategorii „Biznes”. W artykule dr Konrada Czernichowskiego zostały omówione zarówno kontrakty na dostawę ciągników, jak i inwestycje bezpośrednie w krajach, takich jak Etiopia, Tanzania, Zambia, Algieria i Namibia.

Cały artykuł do pobrania TUTAJ