Integracja gospodarcza w ramach wspólnego rynku Afryki wschodniej i południowej(COMESA)

Celem artykułu dr Konrada Czernichowskiego jest charakterystyka i ocena działalnosci jednego z największych pod względem liczby członków, ogólnej powierzchni i liczby ludności bloków ekonomicznych w Afryce, do jakich zalicza sie COMESA – Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej. Ocena ta dotyczy w głównej mierze aspektów ekonomicznych, ale także politycznych i społecznych. Cel został zrealizowany poprzez analizę literatury, aktów prawnych i obserwacje własne autora poczynione podczas jego badań terenowych w czterech państwach należących do tego ugrupowania:  Demokratycznej Republice Konga,  Ruandzie, Ugandzie  i Zambii. Do krajów, które najwięcej mogą skorzystać na uczestnictwie w COMESA, zaliczyć można Burundi, Ruande i Ugande, które nie mają dostępu do morza, a także wschodnią część Demokratycznej Republiki Konga, uczestniczące w Korytarzu Północnym – regionalnym systemie transportowym, ułatwiajacym dostęp tych obszarów do portu w Mombasie w Kenii. Z kolei Kenia może wiele korzystać ze swobodnego przepływu osób. Pozostaje to jednak planem na przyszłość. Póki co Kenia podpisała umowę o ruchu bezwizowym z dwoma członkami Wspólnoty Wschodnioafrykanskiej: Ruandą i Ugandą. Obywatele tych trzech krajów nie musza też ponosić opłat za uzyskanie pozwolenia na prace u sygnatariuszy porozumienia. Integracja w ramach COMESA przebiega powoli. Przed członkami ugrupowania stoją przeszkody natury politycznej, kulturowej i językowej.

Cały artykuł do pobrania TUTAJ