Udział kamerunskich rolników w Sprawiedliwym Handlu na przykładzie spółdzielni w Gaschidze

Plik do pobrania:

Udział kamerunskich rolników w Sprawiedliwym Handlu na przykładzie spółdzielni w Gaschidze.pdf

Ruch Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade), rozwijający się w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych od 60 lat, znajduje coraz więcej swoich zwolenników także w Polsce. Jego głównym założeniem jest poprawa sytuacji drobnych producentów w krajach globalnego Południa. W polskiej literaturze brak jest jednak analiz dotyczących realnego wpływu Sprawiedliwego Handlu na poziom życia najuboższych mieszkańców Ziemi.

W niniejszym artykule rozpatrzony zostanie przypadek spółdzielni w Gaschidze w północnym Kamerunie, która jest wspierana przez ruch Fair Trade od 2006 r. Tekst powstał w wyniku skrzyżowania się zainteresowań naukowych autora (dr Konrad Czernichowski) Sprawiedliwym Handlem, rozwojem społeczno-gospodarczym krajów afrykańskich oraz rozmów, przeprowadzonych z zarządem wyżej wymienionej spółdzielni w lutym 2010 r., jak również własnymi obserwacjami, poczynionymi podczas miesięcznego pobytu w Kamerunie.

Image by cristianafranzini from Pixabay