Botswana Stock Exchange

Botswana Stock Exchange – Giełda Papierów Wartościowych w Botswanie, została utworzona w 1989 początkowo pod nazwą Botswana Share Market, szybko stała się kluczowym czynnikiem rozwoju systemu finansowego w kraju.

Siedziba giełdy znajduje się w Office Block 6 Plot 64511, Fairgrounds Private Bag 00417 Gaborone.

Misją  BSE  jest bycie liderem giełd papierów wartościowych oraz zapewnienie regulacji zapewniających przejrzystość i transparentność obrotu w Afryce.

Wysoki wzrost gospodarczy i rozwój nowoczesnych usług finansowych w kraju nie pozostaje bez wpływu na współpracę międzynarodową kraju, w tym najbardziej z krajami anglosaskimi.

W republice operują odziały największych światowych holdingów w tym m.in: Barclays PLC , Angloamerican PLC,  Aviva Corporation Limited i wiele innych.

BSE składa się z dwóch głównych indeksów:  DCI – Domestic Company Index, który jest indeksem grupującym spółki zarejestrowane w Botswanie oraz FCI (Foregin Company Index) – indeks spółek zagranicznych  notowanych  równolegle do rynku macierzystego (głównie z London Stock Exchange, NYSE, Australia Securities Exchange)   a operujące na tamtejszym rynku.

Gaborone

Domestic Companies of Botswana (indeks DCI)

Main Board – rynek główny

 Venture Capital

Foreign Companies of Botswana (indeks FCI)

Main Board  (rynek główny)

Venture Capital

Podstawowe dane BSE za lata 2005- 2009

Indeksy (Index Performance) 2005 2006 2007 2008 2009
Wartość indeksu DCI 3,559.1 6,195.4 8,421.6 7,035.5 7,241.9
Stopa zwrotu z indeksu DCI w % 23.2 74.1 35.9 (16.5) 2.9
 
Wartość indeksu FCI 1,129.9 1,777.3 2,200.9 1,192.0 1418.3
Stopa zwrotu z indeksu FCI w % 78.0 57.3 23.8 (45.8 ) 19.0
Płynność (Liquidity)
Obrót w (mln puli) 238.6 414.7 824.6 1,166.2 763.9
Śr. dzienny obrót (mln puli) 1.0 1.7 3.4 4.8 3.1
Liczba akcji w obrocie ( mln) 44.2 87.2 124.6 193.3 167.6
Kapitalizacja(Market Capitalization)
Domestic Companies (mln puli) 13,418.1 23,776.9 32,702.6 27,706.1 28,536.2
Foreign Companies (mln puli) 301,144.6 510,407.8 535,324.9 286,260.2 346,001.1
Razem ( mln puli) 314,562.7 534,184.7 568,027.5 313,966.3 374,537.2
Wskaźniki (Market Indicators)
P/E Ratio (times) 11.0 16.3 15.6 12.0 13.5
Dividend Yield (%) 5.9 3.8 3.1 4.6 4.3
Price/Book value (%) 7.8 9.8 8.6 4.5 4.8

 

Radosław Kułajewicz

www.propertyvaluers.pl