Egyptian Exchange

Giełda w Egipcie ma długą tradycje sięgającą XIX w., kiedy to w 1883 r. otwarto w Aleksandrii Giełdę Papierów Wartościowych. Giełda aleksandryjska uważana jest także za  pioniera rynku terminowego i kontraktów futures. Pierwszą tego typu transakcję na świecie zawarto w 1885 r. na rynku bawełny, a wartość instrumentu bazowego zależała od popytu tego surowca w Europie. Sukces giełdy w Aleksandrii spowodował otwarcie w 1903 r. giełdy w Kairze który był największym ośrodkiem  handlu i przemysłu w Egipcie. Jeszcze przed I wojną światową  do czasu przemian politycznych w Egipcie w latach 50 –tych XX w. Cairo Stock Exchange była jedną  z największych giełd na świecie. Było tam wtedy notowanych  228 spółek a łącznej kapitalizacji 91 mln funtów egipskich .

Euforia ówczesnych inwestorów połączona ze spekulacją skończyła się w październiku 1907 r. kiedy w ciągu jednego dnia doszło do paniki na rynkach finansowych. Chociaż za bezpośrednią przyczynę tego krachu finansowego uważa się spekulacje akcjami United Copper Company w USA, wielu historyków gospodarczych skłonnych jest uważać, że panika  na giełdach rozpoczęła się właśnie w  Aleksandrii na wieść o upadku banku  Cassa di Skonto, tworząc reakcję łańcuchową w Japonii, Niemczech, Chile i USA (prawda, że brzmi znajomo). Do 1940 r. egipski rynek papierów wartościowych był pod względem kapitalizacji oraz obrotów zaliczany w pierwszej piątce na świcie. Sytuacja  zmieniała się pod koniec lat 50-tych XX w. kiedy to rząd socjalistyczny zapoczątkował w Egipcie radykalny program nacjonalizacji podstawowych gałęzi gospodarki. Skutkiem tego handel papierami wartościowymi de facto zamarł na okres prawie 40 lat, chociaż rząd nigdy nie zdecydował się na zamknięcie giełdy. Reformy polityczne na początku lat 90-tych XX w. doprowadziły do pełnej reaktywacji giełdy.

źródło: http://www.flickr.com/photos/epsos/
źródło: http://www.flickr.com/photos/epsos/

Obecnie Egipt Stock Exchange jest liderem giełdowym w Afryce Północnej  a handel papierami jest w pełni elektroniczny.

Główne indeksy giełdowe to:

EGX 30 skupiający 30 największych pod względem kapitalizacji. Indeks został utworzony w utworzony w 2003 r. o początkowej wartości 1000 pkt. Skupia on  egipskie spółki o największej kapitalizacji i płynności. Warunkiem uczestnictwa w tym indeksie jest minimalny free  float na poziomie 15 % .

– Indeks EGX 70 utworzony w marcu 2009 r. skupiających 70 spółek najlepszych pod względem płynności nie będących jednocześnie w EGX 30.

– Indeks EGX 100 – utworzony w sierpniu 2009 skupiający 100 najlepszych spółek pod względem płynności nie będących jednocześnie w dwóch poprzednich indeksach.

 Na giełdzie można także możliwość inwestowania w obligacje skarbowe i korporacyjne , ETF-y oraz szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych.

Chociaż w Egipcie działa kilkadziesiąt firm brokerskich godne uwagi są te z dobrą witryną internetową w języku angielskim. Pełna lista firma maklerskich znajduje się pod adresem: http://www.egyptse.com/english/Member_Firms.aspx

Potencjalni inwestorzy  mogą np. skorzystać z usług firmy: Arab Finance Brokerage Company otwierając  konto za pomocą Internetu. Aby założyć konto maklerskie wystarczy zarejestrować się na stornie www.arabfinance.com w zakładce nowe konto. Musimy podać swoje dane osobowe, ściągając jednocześnie dwie umowy : Finance Agrement oraz Arab Bank. Problemem może być ta druga umowa, która jest sporządzona wyłącznie języku arabskim. Dla założenia rachunku wystarczy podpis pod tekstem na każdej stronie gdyż jest to umowa z bankiem depozytariuszem i w zasadzie wszystkie dane wpisuje tam dom maklerski, jednakże z tzw. ostrożności procesowej warto przetłumaczyć sobie ten tekst na język polski. Po wypełnieniu wszystkich dokumentów wraz z kopią paszportu wysyłamy je kurierem bądź pocztą na adres: Arabfinance, 13 El Kordi St., 6th Floor, Flat 64, El Jazeera Tower building 1, Front of Sadat Academy, El Maadi Entrance 1, Cornish El-Nile, Cairo, EGYPT.

Pozostaje na tylko wpłacić depozyt na jedno z kont bankowych podanych przez firmę przy założeniu rachunku. Biuro posiada konta w głównych bankach Egiptu tj. Arab African International Bank, Arab Bank, Citi Bank, HSBC, National Bank of Egypt oraz BNP Paribas. Po dokonaniu wpłaty należy także przesłać skan dowodu wpłaty mailem na adres: info@arabfinance.com lub faksem na nr  +202-33311831.

Po zaksięgowaniu należności i przeliczeniu na funty egipskie, będziemy mogli dokonywać inwestycji na EGX.  Prowizje maklerskie wynoszą 0.004 EGP a minimalna stawka to 5.00 EGP jeżeli bankiem depozytariuszem jest Arab Bank.

Dla aktywnych inwestorów broker zapewnia dostęp do specjalnej platformy : Isharet El Borska Workstation, która umożliwia dostęp do notowań on line oraz wszystkie niezbędne narzędzia dla day – traderów.

Radosław Kułajewicz