Etiopia kraj możliwości i traconych szans w kontekście współpracy gospodarczej z Polską

Plik do pobrania:

Etiopia kraj możliwości i traconych szans w kontekście współpracy gospodarczej z Polską

Autor : Mariusz Patey, ekspert Warsaw Institute

Artykuł przedstawia uwarunkowania historyczne, polityczne i gospodarcze wpływające na rozwój ekonomiczny a także bezpieczeństwo inwestycji, w tym polskich inwestycji w Etiopii. Zdefiniowano cześć ryzyk i podatności dla inwestycji. Niski kapitał zaufania, niska jakość usług publicznych to tylko część problemów na jakie może napotkać przedsiębiorca z Polski. Podatności wpływające na inwestycje w Etiopii mają różne pochodzenie. Działania rządu mające ułatwić rozwój przemysłu, na przykład poprzez rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej zwiększenie mocy produktowej energii elektrycznej np.wspomniany w artykule projekt GERD wpływa na relacje między państwami regionu, które starając się przeszkodzić rozwijaniu projektu wspierają antyrządowe partyzantki i ruchy polityczne destabilizujące sytuację w Etiopii . Realizacja tego projektu może prowadzić do groźby wybuchu konfliktu zbrojnego, którego przyczyną będzie dostęp do wody. Ryzyka endogeniczne i egzogeniczne splatają się tworząc trudne środowisko dla inwestorów. Przeanalizowanie wszystkich zagadnień związanych z podatnościami i ryzykami z którymi może spotkać się polski inwestor nie jest możliwe ze względu na wymiar tego artykułu. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, iż Etiopia jest krajem możliwości, w którym inwestorzy mogą realizować ponadprzeciętne zyski, tyle, że każda inwestycja w Etiopii jest obciążona dodatkowymi ryzykami.

Image by Solen Feyissa from Pixabay