Religia i polityka w Afryce – pod patronatem InvestAfrica.pl

16 i 17 kwietnia 2019 roku, w Instytucie Nauk Politycznych w Olsztynie, odbyła się cykliczna konferencja, która tym razem nosiła tytuł „Religia i polityka w Afryce”.

Na Naukowe Spotkanie z Afryką przybyło środowisko akademickie z całej Polski, zajmujące się afrykanistyką. Wśród naukowców znalazły się osoby reprezentujące dyscypliny takie jak: Politologia, Stosunki Międzynarodowe, Etnologia, Antropologia, Archeologia, Historia, Teologia, Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter Spotkań Polskich Afrykanistów tworzy platformę do wymiany myśli i spojrzenia na problem badawczy różnych perspektyw.

Tematem przewodnim było omówienie znaczenia wiary w życiu Afryki w odniesieniu do różnorodności doświadczeń religijnych i ich powiązań z polityką i sferą publiczną. Prezentacje dotyczyły zarówno wpływu religii na politykę, społeczeństwo i kulturę, ale również konfliktów na tle religijnym, które do dziś nękają znaczną część państw afrykańskich. Afryka jest jednym z najbardziej religijnych kontynentów świata, w którym mieszają się religie tradycyjne z islamem i chrześcijaństwem. Religia tradycyjna i islam były kultywowane w czasach przedkolonialnych. Wraz z kolonializmem  przyszedł chrześcijanizm, podczas gdy islam ciągle się rozwijał. Na przełomie XIX i XX w. rozpoczęły się krwawe konflikty o podłożu religijnym. Obecnie 8/10 konfliktów zbrojnych w Afryce wybucha na gruncie wyznaniowym.

Konflikty można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy dotyczy przynależności do danej religii i pokrywa się często z tożsamością etniczną. Zazwyczaj występuje na znacznie zróżnicowanym terytorium pod względem etnicznym. Drugi rodzaj dotyczy przede wszystkim idei religijnych i dotyka w znacznej mierze społeczności muzułmańskich np. w Somalii. Istnieją jednak państwa, które mimo swojej różnorodności i występowania zarówno religii tradycyjnych, islamu i chrześcijaństwa są w stanie zbudować jedność społeczną, która wykracza ponad różnice religijne i jednym z nich jest Tanzania. Religia wpływa również na prowadzenie polityki, od której zależy dalszy rozwój społeczeństwa i gospodarki krajów afrykańskich. Każdy aspekt życia na kontynencie afrykańskim jest połączony więzami społeczno-polityczno-ekonomiczno-kulturowymi.

Wartością dodaną tematów poruszanych w trakcie konferencji były liczne wyjazdy badawcze uczestników konferencji i stworzenie platformy zarówno do debat jak i konsultacji. Rozmowy zarówno na panelach jak i w kuluarach zaowocowały już niejedną współpracą zarówno  krajową jak i międzynarodową.

Konferencja została podzielona na dwa dni. W pierwszym dniu została zaprezentowana większość referatów, a koniec został zwieńczony uroczystą kolacją, podczas której trwały liczne rozmowy do późnych godzin wieczornych nad brzegiem Jeziora Kortowskiego. Następnego dnia zostały zaprezentowane kolejne wystąpienia i pożegnanie uczestników konferencji. Tego typu konferencje, z ekspertami od Afrykanistyki, są bardzo dobrą okazją do uzupełnienia swojej dotychczasowej wiedzy, ale i wymiany doświadczeń. Zachęcam więc do brania udziału w tego typu spotkaniach. Podsumowaniem Naukowego Spotkania z Afryką będzie wydanie czasopisma Forum Politologiczne z tekstami prelegentów.


Emilia Bamwenda – Doktorantka II roku w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka magisterskich studiów Stosunków Międzynarodowych i licencjackich Europeistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w tematyce pomocy rozwojowej, polityki gospodarczej i ekonomii rozwoju państw Afryki Wschodniej ze szczególnym zainteresowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego Tanzanii. Ponadto do jej obszarów zainteresowań wpisuję się integracja regionalna Afryki Wschodniej oraz tematyka migracji. W celu zgłębienia obszaru badawczego, odbyła liczne wyjazdy studyjne do Tanzanii, Ugandy i Kenii. Podczas cyklicznych wyjazdów stara się obserwować rynki Afryki Wschodniej oraz prowadzić rozmowy w ministerstwach i agencjach rozwojowych. Swoimi spostrzeżeniami dzieliła się na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach zarówno naukowych jak i branżowych.  Jest członkiem Rady Doktorantów i Sądu Koleżeńskiego, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Sejmiku doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.