Naukowe Spotkanie z Afryką

W dniach 16-17 kwietnia 2019 roku w Olsztynie odbędzie się kolejne Naukowe Spotkanie z Afryką. Konferencja jest kontynuacją cyklicznych spotkań naukowych znanych jako Dni Afryki. Głównym organizatorem jest Instytut Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Tematem przewodnim tego naukowego wydarzenia będzie „Religia i polityka w Afryce”. W obradach uczestniczyć będą wybitni naukowcy specjalizujący się w różnych kwestiach związanych z kontynentem afrykańskim.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie publikacja naukowa w afrykańskim tomie „Forum Politologicznego”. „Forum Politologiczne” jest serią wydawniczą Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, będącą prezentacja wyników badań wybitnych naukowców zajmujących się Afryką.

InvestAfrica.pl jest partnerem medialnym tego wydarzenia.