Odrobinę Afryki w Karpaczu

W trakcie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które nosiło tytuł „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”, znalazło się trochę miejsca dla problemów sąsiadującej z Europą Afryki. Kontynentu tak bliskiego i tak odległego. Ten dystans wytwarzają różnice kulturowe, ale też brak wiedzy o Czarnym Lądzie, operowanie stereotypami i przesądami. Tym razem chodzi o przesądy białego człowieka, często wyobrażającego sobie to miejsce jako śmiertelne zagrożenie, które nadchodzi ze wszystkich stron.

Wiedza o Afryce to w tej chwili nie tylko kwestia szkolnych podręczników albo przewodników turystycznych. W jakiś sposób Czarny Ląd dociera do nas przeciekającymi statkami i prosi o uwagę. Jeśli chcemy zrozumieć problem migracji, powinniśmy zrozumieć miejsce, w którym się zaczyna. Zrozumienie natomiast jest dobrą drogą nie tylko do sformułowania problemów, ale do próby ich rozwiązania, a także wytyczenia perspektyw dla kontynentu, który kryje w sobie wielki potencjał. Jedyną formą pomocy Europy dla Afryki nie może być wyławianie rozbitków na Morzu Śródziemnym.

Organizowany przez Fundację Nowe Drzewo Życia, partnera XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, panel o Afryce nosił tytuł „Afryka -potencjał ekonomiczny”. Występujący w nim eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie o specyfikę afrykańskiego rynku oraz to, w jaki sposób kształtuje ona sposób uprawiania biznesu, a w rezultacie wpływa na jakość kontaktów gospodarczych z innymi kontynentami. Zastanawiano się nad tym czy sukces na afrykańskim rynku jest możliwy i kiedy go można odnieść. Dużo miejsca poświęcono analizie tego, w jaki sposób kolonializm zaciążył nad współczesnością Afryki. A w związku z tematem całego Forum – postawione zostało pytanie, jaką formułę powinna mieć współpraca Europy z Afryką, żeby była satysfakcjonująca dla obu stron i pomagała budować na kontynencie afrykańskim poczucie bezpieczeństwa. Dyskusja przesycona była optymizmem – wszyscy paneliści uważają, że wymiana gospodarcza z Czarnym Lądem jest możliwa i ma sens.

W panelu wystąpili:

Monika Mostowska, Wiceprezes, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, Polska
Zbigniew Popowski, Prezes Zarządu, Popowski Advisory Sp. z o.o., Polska
Abbey Onas, Prezes Zarządu, ZGM Investment Group of Companies Ltd., Nigeria
Guy Mountonga, Współzałożyciel, SafeTrade101, Francja. Moderatorem była Anna Grażyna Kister, prezes Fundacji Nowe Drzewo Życia.