Inwestycje w rolnictwo kluczowe dla Afryki

Premier Mozambiku Alberto Vaquina twierdzi, że inwestycje w rolnictwo i w konsekwencji odpowiednie zasady żywieniowe mogą zagwarantować populacji właściwe warunki do stawienia czoła wyzwaniom rozwojowym. Vaquina, który brał udział w szczycie Unii Afrykańskiej w Malabo (Gwinea Równikowa) dodał, że głównym tematem dyskusji podczas tego spotkania było znalezienie środków, które, poprzez rozwój rolnictwa, pomogą w rozwiązaniu problemów wynikających z biedy.

“Oczywistym jest, że dobrze odżywiona ludność lepiej radzi sobie z wyzwaniami a zarazem uzyskuje wyższe stopy zwrotu ze swoich działań.“, powiedział premier Mozambiku.

Podczas szczytu potwierdzony został fakt, że rolnictwo odgrywa znacznącą rolę w tworzeniu bogactwa narodu,  nowych miejsc pracy (szczególnie dla młodych ludzi i kobiet) oraz wywieraniu wpływu na jakość zdrowia populacji. Oprócz tego poruszane zostały tematy bezpieczeństwa i pokoju w Afryce, głównie w kontekście konfliktów w Demokratycznej Republice Kongo, Południowym Sudanie, ataków terrorystycznych Al-Shabab w Somalii i Boko Haram w Nigerii a także napiętej powyborczej sytuacji w Gwinei Bissau.

źródło: Department for International Development/Pete Lewis
źródło: Department for International Development/Pete Lewis

Vaquina dodał, że na szczycie podkreślono potrzebę, żeby członkowie Unii Afrykańskiej wzięli udział w walce z terroryzmem, który zagraża społeczno-ekonomicznej jak i politycznej sytuacji na kontynencie. Według niego delagacja Mozabmiku brała aktywny udział w dyskusjach argumentując, że zapobieganie jest znacznie lepsze niż radzenie sobie ze skutkami. Mozambijczycy zaapelowali o odpowiednio szybkie działania w celu ograniczenia zasięgu konfliktów.

“Musimy radzić sobie z takimi sytuacjami poprzez prewencję”, stwierdził Vaquina. Dodał, że najpierw trzeba wiedzieć jakie są przyczyny a potem należy wzmocnić mechanizmy demokratyczne, gdzie społeczeństwo bierze udział w podejmowaniu decyzji. Zaznaczył także, że utrzymanie pokoju kosztuje a wszystkie kraje afrykańskie powinny czuć się zobowiązane do wspierania wspólnej misji materialnie jak i finansowo. Co więcej, Afryka potrzebuje teraz mocnych podstaw i odpowiednich jednostek, które będą w stanie interweniować w kryzysowej sytuacji mogącej zagrozić stabilności kontynentu.

“Musimy skończyć z wizją Afryki cierpiącej z powodu wojen i głodu. Mamy pełne prawo do patrzenia w przyszłość optymistycznie. Nadszedł czas do pozostawienia po sobie spuścizny, tak jak poprzednie generacje, które walczyły o naszą niepodległość. Sen o Afryce bez wojen jest możliwy do zrealizowania tylko jeśli wszyscy włożą w to serce” , dodał premier podsumowując szczyt w Malabo.

źródło: allafrica.com