Republika Południowej Afryki szczyci się wieloma wynalazkami powstałymi dzięki inwestycjom w badania naukowe i w nowoczesne zakłady produkcyjne. W wyniku izolacji w czasie apartheidu, zapoczątkował się szybki rozwój lokalnej myśli technicznej trwające do czasów współczesnych. Rząd RPA jest w pełni świadomy że wprowadzanie nowoczesnej technologii jest ważnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy kraju. Poniżej znaleźć można...