Gambia

gambia
Źródło: CIA, The World Factbook

Gambia. Gambia jest krajem ubogim w złoża naturalne z ograniczoną bazą rolniczą. Sprawia to, że kraj zależny jest od środków pieniężnych przekazywanych przez emigrantów oraz wsparcia finansowego turystów. Około ¾ populacji zależna jest w znacznym stopniu od sektora rolniczego. Aktywność ekonomiczna na niewielką skalę to przede wszystkim przerób orzechów ziemnych, ryb i skór zwierzęcych. Naturalne piękno Gambi oraz względna bliskość do Europy sprawiły, że jest to jeden z większych rynków przyciągających turystów  zagranicznych co popierane jest przez rząd, który inwestuje w eko-turystykę i rozbudowuje cały czas bazę turystyczną. W ostatnich kilku latach tradycyjnie najważniejszy dla kraju sektor eksportowy zmniejszył swój udział w PKB kraju, podczas gdy nastąpił w tym czasie znaczny rozwój bankowości. Stopa bezrobocia w Gambii pozostaje wysoka a postęp ekonomiczny zależy głównie od pomocy międzynarodowej, rozsądnego zarządzania i ciągłej pomocy technicznej od partnerów bilateralnych i multilateralnych umów. Dużą słabością kraju pozostaje słabe zarządzanie polityką fiskalną państwa. Dodatkowo rząd obiecał podnieść płace w sektorze państwowym w następnych dwóch latach co wpływa na pogorszenie projekcji deficytu budżetowego w najbliższym okresie.

  • wzrost PKB: 2010: 5%; 2009: 5,6%; 2008: 6,3%
  • bezrobocie: brak danych

Źródło: CIA, The World Factbook