Egipt

Egipt
Źródło: CIA, The World Factbook

Egipt. Położony w północno-wschodniej części kontynentu afrykańskiego Egipt jest krajem przedzielonym bardzo żyznymi terenami doliny Nilu, gdzie koncentruje się życie gospodarcze kraju. W latach 2004-2008 Kair wprowadził w życie wiele reform ekonomicznych w celu przyciągnięcia uwagi inwestorów zagranicznych oraz przyspieszenia tempa wzrostu PKB. Ostatni kryzys gospodarczy spowolnił tempo reform, w skutek tego deficyt budżetowy wzrósł do 7% PKB a egipskie PKB wyhamowało do 4,6% w 2009 roku głównie za sprawą pogorszenie koniunktury dla zorientowanych na eksport sektorów gospodarki, turystyki i zmniejszenia przychodów Kanału Sueskiego. W 2010 roku wydatki rządowe na infrastrukturę wzrosły znacznie a eksport okazał się kluczem do wzrostu PKB do więcej niż 5%, jednak rok 2011 z powodu rewolucji, która miała tutaj miejsce na przełomie stycznia i lutego pozostaje wielką zagadką. Pomimo relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Egipcie w ostatnich latach, warunki życia ludności pozostawiają wiele do życzenia. Odejście prezydenta Mubaraka ze stanowiska w lutym 2011 stawia Egipt przed zupełnie nową sytuacją a jednocześnie wieloma wyzwaniami gospodarczymi. Trzeba pamiętać, że reformy ekonomiczne mogą zostać podjęte tylko i wyłącznie po ustabilizowaniu się sytuacji na scenie politycznej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że sytuacja gospodarcza kraju pozostaje nieprzewidywalna i podatna na czynnik polityczny.

  • wzrost PKB: 2010: 5,3%; 2009: 4,6%; 2008: 7,2%
  • bezrobocie: 2010: 9,7%; 2009: 9,4%

Źródło: CIA, The World Factbook