Burundi

Burundi
Źródło: CIA, The World Factbook

Burundi. Burundi to mały kraj bez dostępu do morza. Nie może się on poszczycić bogatymi złożami naturalnymi a jego baza wytwórcza jest bardzo słabo rozwinięta. Ekonomia opiera się głównie na rolnictwie, które to odpowiada za 35% PKB a zatrudnienie w nim znajduje  więcej niż 90% populacji kraju. Głównymi towarami eksportowymi Burundi są kawa i herbata, które stanowią 90% eksportu, jednak jest on tylko małą częścią w strukturze PKB. Dochody kraju z tytułu eksportu zależą głównie od warunków pogodowych oraz cen kawy i herbaty na rynku międzynarodowym. Mniejszość Tutsi, która stanowi 14% ludności zdominowała handel kawą. Wojna domowa spowodowana różnicami etnicznymi trwała tutaj ponad dekadę i przyniosła śmierć ponad 200 000 mieszkańców zmuszając ponad 48000 ludzi do ucieczki do Tanzanii a następne 140 000 do przemieszczenia wewnątrz kraju. Dane statystyczne mówią, że tylko jedno na dwoje dzieci uczęszcza do szkoły a jeden na 15 dorosłych ma HIV/AIDS. Jedzenie, lekarstwa oraz energia elektryczna to w Burundi towary deficytowe. PKB Burundi wzrastało  około 4% rocznie w latach 2006-2009. Rosnąca stabilność polityczna i koniec wojny domowej poprawiły znacznie możliwości pomocy międzynarodowej oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowe słabości jednak – bieda, słaby poziom edukacji, luki w systemie prawnym, niska wydajność administracji państwowej – stawiają pod znakiem zapytania planowane reformy. Burundi w najbliższej przyszłości pozostanie zależna od pomocy międzynarodowej. Kraj dołączył do Organizacji Państw Wschodnioafrykańskich (East African Community), co powinno pomóc w szybkim wzroście handlu regionalnego i dostarczyć niezbędnych środków finansowych na dalszy rozwój. Niestabilność płynąca ze strony Kongo będzie głównym wyzwaniem dla wzrostu gospodarczego w najbliższych latach.

  • wzrost PKB: 2010: 3,9%; 2009: 3,5%; 2008: 4,5%
  • bezrobocie: brak danych

Źródło: CIA, The World Factbook