Botswana

Botswana
Źródło: CIA, The World Factbook

Botswana. Botswana utrzymuje jeden z najwyższych poziomów wzrostu gospodarczego na świecie  od czasu uzyskania niepodległości w 1966 roku. Jednak wskaźnik ten spadł poniżej 5% w latach 2007-2008 a w roku 2009 gospodarka skurczyła się  z przemysłem na minusie o 30%.  Dzięki dyscyplinie fiskalnej i solidnemu zarządzaniu Botswana zmieniła się z jednego z najbiedniejszych krajów na świecie na kraj o średnim dochodzie ze wskaźnikiem PKB na mieszkańca na poziomie 13100 dolarów w 2010 roku. Według dwóch dużych firm inwestycyjnych, pod względem ryzyka kredytowego Botswana wypada najlepiej spośród wszystkich krajów Afrykańskich. Wydobycie diamentów jest podstawą dużej części ekspansji państwa i stanowi więcej niż 1/3 PKB, 70-80% przychodów z eksportu oraz około połowy przychodów budżetowych. Duże uzależnienie od tego luksusowego kruszca stało się przyczyną mocnego kryzysu jakiego kraj doświadczył w 2009 roku. Pozostałymi kluczowymi dla gospodarki sektorami są: turystyka, usługi finansowe, rolnictwo oraz uprawa bydła. Nieoficjalne statystyki wskazują na poziom bezrobocia w Botswanie na 40%, jednak oficjalne raporty zaprzeczają temu i podają poziom 7,5% w roku 2007. Do głównych problemów z którymi musi zmierzyć się rząd należy między innymi powszechność wirusa HIV. W tej klasyfikacji Botswana zajmuje drugie miejsce na świecie, co wyraźnie hamuje osiągnięcia gospodarcze kraju.

  • wzrost PKB: 2010: 3,1%; 2009: -5,4%; 2008: 2,9%
  • bezrobocie: 2007: 7,5%

Źródło: CIA, The World Factbook