Benin

Benin
źródło: CIA, The World Factbook

Benin. Gospodarka Beninu pozostaje bardzo słabo rozwinięta i w dużym stopniu zależna od rolnictwa, produkcji bawełny i handlu regionalnego. Wzrost produkcji wynosił średnio około 4% przed globalnym kryzysem, jednak spadł do poziomu 2,5% w 2009 i 3% w 2010 roku. Poziom inflacji zmniejszył się na przestrzeni ostatnich lat. W celu osiągnięcia ożywienia gospodarczego, Benin planuje przyciągnąć do kraju więcej inwestycji zagranicznych, przyłożyć większą uwagę do turystyki, usprawnić rozwój nowych systemów przetwórstwa żywności i produktów rolniczych i przyspieszyć rozwój nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. W lutym 2006 roku Benin wprowadził w życie  program wart 307 milionów dolarów, który ma za zadanie poprawić klimat inwestycyjny w kraju poprzez reformy prawa własności, prawa gospodarczego jak również sektora finansowego. Zainicjowana w 2001 roku polityka prywatyzacji realizowana jest cały czas w obrębie telekomunikacji, przemysłu elektrycznego oraz rolnictwa. W rezultacie tych reform, Benin stał się  najbardziej konkurencyjnym krajem w Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (dane Światowego Forum Ekonomicznego). Państwa G-8 w lipcu 2005 zredukowały dług zagraniczny Beninu, naciskając jednocześnie na szybsze reformy strukturalne w tym państwie. Dużym problemem pozostają cały czas niewystarczające zasoby energii elektrycznej, dlatego  rząd podejmuje kroki mające na celu zwiększenie krajowej produkcji energii.

  • wzrost PKB: 2010: 3%; 2009: 2,7%; 2008: 5,1%
  • bezrobocie: brak danych

Źródło: CIA, The World Factbook