Angola

Angola
źródło: CIA, The World Factbook

Angola. Przyczyną szybkiego tempa wzrostu w Angoli w niedawnych latach były ceny ropy na świecie. Angola stała się członkiem OPEC pod koniec 2006 roku. Produkcja ropy i jej przetworów jest odpowiedzialna za okolo 85% PKB. Eksport diamentów wnosi dodatkowe 5%.  Rolnictwo zaopatruje większośc ludzi w główne srodki do życia, ale połowa żywności w kraju jest ciągle importowana. Wzrastające wydobycie ropy naftowej wspomogło wzrost gospodarki wynoszący średnio 15% w latach 2004-2008. Powojenny boom w budownictwie i powrót przesiedlonej wcześniej ludności doprowadził do szybkiego rozwoju w zakresie budownictwa i rolnictwa. Przyczyną  słabo rozwiniętej  infrastrutury państwa sa zniszczenia spowodowane przez trawjącą 27 lat wojną domową.  Od 2005 roku rząd Angoli wykorzystał milony dolarów uzyskanych  od Chin, Brazyli, Portugali, Niemiec, Hiszpani, i Uni Europejskiej na odbudowę infrastruktury państwa.  Globalna recesja tymczasowo wstrzymała wzrost ekonomiczny tego kraju. Malejące ceny ropy i diamentów podczas kryzysu na świecie doprowadziły do spadku PKB w 2009 roku. Angola w 2009 roku odeszła od sztywnego kursu walutowego, a w listopadzie 2009 roku  otrzymała od Miedzynarodowego Funduszu Walutowego pożyczkę na odbudowanie rezerw w wysokosci 1.4 miliarda USD. Pomimo spadku inflacji z 325% w 2000 roku do ponad 14% w 2010 rząd nie był w stanie zredukować inflacji poniżej 10%. Angolska Kwanza osłabiła sie ponownie w 2010 roku, co razem z wysokimi cenami ropy powinno dać pozytywny  sygnał dla pozostałych sektorów gospodarki. Dużym wyzwaniem jest natomiast korupcja szczególnie w sektorach wydobywczych.

  • wzrost PKB: 2010: 5,9%; 2009: -0,9%; 2008: 13,4%
  • bezrobocie: brak danych

Źródło: CIA, The World Factbook