Algieria

Algieria
źródło: CIA, The World Factbook

Algieria. Ekonomia Algierii pozostaje zdominowana przez państwo, co jest pozostałością po modelu socjalistycznym. Stopniowa liberalizacja od połowy lat 90tych pozwoliła otworzyć bardziej ekonomię, jednak w ostatnich latach Algieria nałożyła nowe ograniczenia na zaangażowanie zagranicznego kapitału i wyraźnie ograniczyła prywatyzację majątku państwowego. Złoża naturalne w postaci ropy naftowej i gazu ziemnego od dawna są filarem gospodarki i odpowiadają za 60% przychodów budżetowych,  30% PKB i ponad 95% przychodów z eksportu. Algieria jest na ósmym miejscu na świecie jeśli chodzi o zasoby gazu ziemnego i jest czwartym na świecie eksporterem tego bogactwa naturalnego. Zajmuje 16 miejsce w wielkości złóż ropy naftowej. Dzięki tym bogactwo Algieria zdołała zbudować zabezpieczenie w postaci 150 miliardów dolarów i do tego pokaźny fundusz stabilizacyjny. Co więcej zadłużenie zagraniczne jest bardzo niskie i wynosi 1% PKB. Algieria boryka się z problemami związanymi  z dywersyfikacją przemysłu poza wydobywczy głównie poprzez wysokie koszty operacyjne i paraliżującą biurokrację. Wysiłki rządu, by przyciągnąć zagranicznych inwestorów i zdywersyfikować gospodarkę w niewielkim stopniu pozwoliły zredukować wysoki poziom ubóstwa i stopę bezrobocia wśród młodych ludzi. W 2010 roku Algieria zaczęła pięcioletni program wart 286 miliardów dolarów mający na celu pomóc w rozwoju infrastruktury i stworzyć dodatkowe miejsca prac. Kosztowny program da bodziec rozwojowy gospodarce w 2011 roku ale pogorszy stan deficytu budżetowego. Długoterminowe wyzwania to dywersyfikacja struktury wytwórczej kraju, poluzowanie kontroli państwa nad ekonomią i dostarczenie niezbędnych miejsc pracy głównie dla młodych Algierczyków.

  • wzrost PKB: 2010: 4,1%; 2009: 2,2%; 2008: 2,8%
  • bezrobocie: 2010: 9,9%; 2009: 10,2%

Źródło: CIA, The World Factbook