Angola “drastycznie” koryguje prognozy

Spadek cen ropy i skutki pandemii Covid-19 znacznie „nadszarpnęły” budżet Angoli. Economist Intelligence Unit ostrzega przed możliwą restrukturyzacją długu państwowego. „Pandemia koronawirusa i zerwanie stosunków między Arabią Saudyjską a Rosją obniżyły ceny ropy; ponieważ węglowodory są głównym źródłem dochodów podatkowych w Angoli, gwałtowny spadek cen, w połączeniu ze spadkiem wielkości produkcji, silnie wpłynie na dochody tego kraju” piszą eksperci z The Economist. We fragmencie zatytułowanym „Nadszarpnięty budżet”, analitycy piszą, że pomimo porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) udzielającym pewnego wsparcia krajowi, „ze stosunkiem długu do PKB na poziomie 111% na koniec 2019 r., koszt obsługi długu jest znaczącym składnikiem wydatków i jest stosunkowo sztywny ale jeśli cena ropy będzie nadal spadać, może być konieczna restrukturyzacja długu”. Ponadto, Economist Intelligence Unit zrewidował prognozę cen ropy w tym roku, prognozując średni koszt 49,5 USD za baryłkę, w porównaniu do 64 USD średnio w ubiegłym roku i 55 USD w Angoli w tym roku. Analitycy twierdzą, że spadek cen ropy wpływa również na inne branże niż ropa naftowa i zdolność Angoli do dywersyfikacji gospodarki. „Rząd Luandy zależy od dochodów z ropy naftowej i w tym celu dąży do wspierania tego sektora, nie tylko pod względem finansowym, ale także poprzez reformy mające na celu … Continue reading Angola “drastycznie” koryguje prognozy