Instytucje nadzorujące nieuczciwą konkurencję w Republice Południowej Afryki wyraziły zgodę na przejęcie przez Wal-Mart sieci sklepów Massmart. Cała transakcja ma opiewać na 2,4 miliarda dolarów. Zgoda wiąże się jednak z wywiązaniem się przez Wal-Mart z dodatkowych postanowień takich jak  brak możliwości zwolnień pracowników przez dwa lata od transakcji. Co więcej Wal-Mart zobowiązał się do stworzenia programu...