Giełda w Egipcie ma długą tradycje sięgającą XIX w., kiedy to w 1883 r. otwarto w Aleksandrii Giełdę Papierów Wartościowych. Giełda aleksandryjska uważana jest także za  pioniera rynku terminowego i kontraktów futures. Pierwszą tego typu transakcję na świecie zawarto w 1885 r. na rynku bawełny, a wartość instrumentu bazowego zależała od popytu tego surowca w...