Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała pożyczkę w kwocie 90 milionów dolarów dla Tanzanii. Celem wsparcia finansowego dla największego kraju Afryki Wschodniej  jest poprawienie konkurencyjności terenów wiejskich poprzez ułatwienie dostępu do usług finansowych oraz pomoc w dostępie do większej liczby rynków zbytu. Umowa pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa a rządem Tanzanii została podpisana 25. lutego w Rzymie,...