Przez ostatnie 17 lat Investing in Africa Mining Indaba uważany jet za największe na świecie zgromadzenie najbardziej wpływowych inwestorów i ludzi podejmujących decyzje dotyczące  rozwoju przemysłu wydobywczego w Afryce. Co roku w wydarzeniu tym bierze udział ponad 4 tysiące osób reprezentujących ponad 800 międzynarodowych korporacji i około 40 reprezentacji rządowych i quasi-rządowych. Światowi specjaliści, wliczając...