Wybrzeże Kości Słoniowej

Wybrzeże Kości Słoniowej
Źródło: CIA, The World Factbook

Wybrzeże Kości Słoniowej. Jest to kraj bardzo mocno zależny od rolnictwa i działalności powiązanych, które dają zajęcie około 68% populacji. Wybrzeże Kości Słoniowej jest największym na świecie producentem i eksporterem kakao i znaczącym producentem i eksporterem kawy i olejku palmowego. Rezultatem takiej struktury wytwórczej jest duża zależność gospodarki od zmian na rynku eksportowanych surowców oraz w mniejszym stopniu od klimatu. Oprócz wcześniej wymienionych produktów Wybrzeże jest także dużym producentem złota. Od czasów zakończenia wojny domowej w 2003 roku, kraj jest trapiony przez wewnętrzne problemy polityczne, które skutecznie odstraszają inwestycje zagraniczne i spowalniają wzrost gospodarczy. PKP wzrosło o ponad 2% w 2008 roku i około 4% w latach 2009-2010. Dochód na głowę mieszkańca zmniejszył się o 15% od 1999 roku, jednak wskaźnik ten poprawił się  w latach 2009-2010. Kolejnym czynnikiem spowalniającym wzrost gospodarczy były przerwy w dostawie energii elektrycznej na początku 2010 roku spowodowane problemami technicznymi. W 2010 roku Wybrzeże Kości Słoniowej podpisało porozumienia w celu restrukturyzacji swojego długu zagranicznego. Do długoterminowych wyzwań można zaliczyć małą stabilność polityczną i pogarszający się cały czas stan infrastruktury.

  • wzrost PKB: 2010: 3,6%; 2009: 4,2%; 2008: 2,3%
  • bezrobocie: brak danych (poziom bezrobocia mógł wzrosnąć do 40-50% w wyniku wojny domowej)

Źródło: CIA, The World Factbook