Komory

Komory
Źródło: CIA, The World Factbook

Komory. Jest to jeden za najbiedniejszych krajów na świecie, który tworzą  trzy wyspy ze słabą siecią komunikacyjną. Kraj ten cechuje także bardzo niska średnia wieku oraz nikłe zasoby złóż naturalnych. Niski poziom wykształcenia mieszkańców jest przyczyną znikomej aktywności ekonomicznej, wysokiego bezrobocia oraz dużej zależności od zagranicznych środków finansowych i wsparcia technicznego. Rolnictwo, rybołówstwo, myślistwo oraz leśnictwo stanowią 40% PKB a zatrudnienie w tych sektorach znajduje 80% populacji. Eksport opiera się głównie na wanilii, goździku oraz jagodlin i jest jednocześnie bardzo podatny na katastrofy jak pożar czy susza. Komory nie są samowystarczalne jeśli chodzi o produkcję żywności. Ryż, który jest głównym produktem żywnościowym odpowiada także za większość importu. Rząd, który jest ograniczany dyskusjami na forum międzynarodowym, nie posiada jasnej strategii, by przyciągnąć inwestorów z zagranicy i zmaga się cały czas z takimi zagadnieniami jak niski poziom edukacji, prywatyzacja majątku państwowego, stan służby zdrowia, dywersyfikacja eksportu, promocja turystyki i zmniejszenie szybkiego tempa przyrostu naturalnego. Problemy polityczne hamują rozwój kraju, który wynosił średnio 1% w latach 2006-2009 pomimo znacznego wkładu jaki w budowanie PKB mają środki pieniężne, które są przekazywane przez 150 000 rodowitych mieszkańców Komorów przebywających za granicą. We wrześniu 2009 Komory otrzymały pożyczkę od Międzynarodowego Funduszu Walutowego w kwocie 21 milionów dolarów, o której to rezultatach MFW wypowiadał się pochlebnie rok później we październiku 2010 roku. Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank) zaaprobował pakiet pożyczkowy odciążający dług Komorów o 34,6 miliony dolarów we wrześniu 2010, co więcej kraj ten będzie się starał o dalsze odciążenie długu w 2012 roku poprzez program Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

  • wzrost PKB: 2010: 1,7%; 2009: 1,8%; 2008: 1%
  • bezrobocie: 1996: 20%

Źródło: CIA, The World Factbook