Kamerun

Kamerun
źródło: CIA, The World Factbook

Kamerun. Kamerun jest krajem o ubogich złożach ropy naftowej i przychylnych warunkach do rozwoju rolnictwa. Kraj ten doświadcza wielu problemów dotyczących zazwyczaj słabo rozwiniętych regionów: stagnację we wzroście PKB na mieszkańca, nierówną dystrybucję bogactwa, słabo zarządzaną służbę cywilną i ogólnie zły klimat dla przedsiębiorców. W 1990 roku rząd dołączył do wielu programów pomocowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego, które mają za zadanie wspomóc rozwój inwestycji, podnieść wydajność rolnictwa i usprawnić handel. MFW naciska Kamerun na przyspieszenie reform, zwiększenie przejrzystości budżetu państwowego, prywatyzację majątku i usprawnienie  programów przeciwdziałających biedzie. Niskie ceny ropy naftowej i kakao doprowadziły do znacznego spowolnienia wzrostu w 2009 roku. Rząd jest pod dużym naciskiem, żeby zredukować deficyt budżetowy, którego rozmiar jest szacowany przez rządowych analityków na poziomie 2,8% PKB, jednak wybory prezydenckie zaplanowane na 2011 rok mogą utrudnić walkę z tym fiskalnym problemem.

  • wzrost PKB: 2010: 2,8%; 2009: 0,9%; 2008: 3,9%
  • bezrobocie: 2001: 30%

Źródło: CIA, The World Factbook