Gwinea

Gwinea
źródło: CIA, The World Factbook

Gwinea. Gwinea jest ubogim krajem z ogromnymi zasobami mineralnymi, wodnymi oraz rolniczymi. W tym kraju znajduje się prawie połowa zasobów światowych boksytu oraz znaczne ilości rud żelaza, złota a także diamenty. Mimo wszystko Gwinea nie potrafi wykorzystać swojego potencjału ze względu na szerzącą się korupcję, bardzo słabej jakości sieć energetyczną oraz pozostałe braki infrastrukturalne. Co więcej niepewność polityczna zmniejsza zaufanie ze strony inwestorów. Od mającego miejsce w 2008 roku zamachu stanu, który nastąpił po śmierci wieloletniego prezydenta Lansana Conte, pomoc międzynarodowa ze strony G-8, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego zmniejszyła się znacznie. Rok 2009 pod władzą wojskową przyniósł silne osłabienie gospodarki. Rządzące siły militarne zwiększyły znacznie wydatki, drukowały pieniądze zwiększając przez to poziom inflacji do niebezpiecznie wysokiego poziomu. Na początku 2010 roku, rządy wojskowe upadły i zostały zastąpione przez Rząd Przejściowy, który ostatecznie przekazał władzę w grudniu 2010 roku pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi Alpha Conde. Przewiduje się, że pomoc międzynarodowa i inwestycje powrócą do Gwinei, jednak ich poziom zależeć będzie od zdolności nowego rządu do walki z korupcją i reformy systemu bankowego. Od spowolnienia gospodarczego w 2009 roku ceny eksportowanego boksytu i aluminium rosną regularnie. Wysokość eksportu zatem będzie rosła wraz z powrotem zaufania inwestorów. Międzynarodowa społeczność inwestorska wyraziła zainteresowanie znacznymi złożami rudy żelaza, którego eksport mógłby dodatkowo dać pozytywny sygnał dla wzrostu gospodarczego Gwinei.

  • wzrost PKB: 2010: 3%; 2009: -3,5%; 2008: 4,7%
  • bezrobocie:  brak danych

Źródło: CIA, The World Factbook