Gwinea Równikowa

Gwinea Równikowa
Źródło: CIA, The World Factbook

Gwinea Równikowa. Odkrycie i eksploatacja dużych złóż ropy naftowej przyczyniły się do bardzo szybkiego  wzrostu gospodarczego, jednak duża zmienność cen ropy wywołuje znaczne wahania w poziomie wzrostu PKB w ostatnich latach. Leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo stanowią także ważny składnik PKB kraju. Rolnictwo jest podstawowym źródłem utrzymania ludności. Gwinea Równikowa sprzed odzyskania niepodległości liczyła głównie na uprawę kakao, jednak zaniedbania terenów wiejskich i brak środków na ich rozwój podczas panowania kolejnych reżimów zmniejszyły znacznie potencjał rolniczej gospodarki kraju (rząd wyraził potrzebę ponownego zainwestowania dochodów z ropy naftowej w zapomniane rolnictwo). Ze względu na wszechobecną korupcję i słabe zarządzanie międzynarodowe instytucja jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy odcięły pomoc finansową w 1993 roku. Korupcja pozostaje tutaj palącym problemem, podczas gdy większość biznesu w Gwinei Równikowej jest w rękach rządowych oficjeli i ich rodzin. Do słabo zagospodarowanych złóż naturalnych zaliczyć można tytan, rudy żelaza, magnez, uran i złoto. Wzrost pozostał silny w 2008 roku a jego głównym motorem była ropa naftowa. Wskaźnik ten jednak spadł w latach 2009-2010 wraz ze spadkiem cen na światowych rynkach ropy nafowej.

  • wzrost PKB: 2010: 2%; 2009: 5,3%; 2008: 11,3%
  • bezrobocie: 1998: 30%

Źródło: CIA, The World Factbook