Gabon

Gabon
źródło: CIA, The World Factbook

Gabon. Gabon poszczycić się może cztery razy większym dochodem na mieszkańca w porównaniu z innymi krajami Afryki  Subsaharyjskiej, lecz ze względu na duże dysproporcje w podziale bogactwa duża część mieszkańców tego kraju żyje w biedzie. Gabon zależny był od produkcji drewna i manganu do czasu odkrycia ropy naftowej na początku lat 70tych. W dzisiejszych czasach wydobycie ropy naftowej odpowiada za więcej niż 50% PKB pomimo faktu, że przemysł ten kurczy się ze względu na zmniejszające się wydobycie. Gabon w dalszym ciągu musi mierzyć się ze zmieniającymi się cenami ropy, drewna oraz manganu na rynkach światowych oraz recesją, która dotknęła cały świat co doprowadziło do spadku wskaźnika PKB w tym kraju do poziomu  -1,4% w 2009 roku. Pomimo znacznych zasobów naturalnych słaba polityka fiskalna państwa sprawia, że gospodarka nie jest w najlepszej kondycji. W 1997 roku wysłannicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego do Gabonu skrytykowali rząd za zbytnią  rozrzutność na wydatki pozabudżetowe, zbyt dużą swobodę w pożyczaniu pieniędzy z Banku Centralnego Gabonu oraz opóźnieniach na polu prywatyzacji majątku państwowego wraz z reformami administracyjnymi. Odbicie się cen ropy od 1999 roku do 2008 roku pomogło przyspieszyć wzrost gospodarczy, jednak spadki w produkcji ograniczyły możliwości kraju we właściwym wykorzystaniu potencjału wzrostowego. W maju 2007 roku Gabon podpisał 14-miesięczny kontrakt awaryjny z MFW oraz w tym samym roku wyemitował obligacje warte 1 miliard dolarów w celu odkupienia pokaźnej części długu zaciągniętego od Klubu Paryskiego.

  • wzrost PKB: 2010: 5,4%; 2009: -1,4%; 2008: 2,3%
  • bezrobocie: 2006: 21%

Źródło: CIA, The World Factbook