Etiopia

Etiopia
Źródło: CIA, The World Factbook

Etiopia. Dotknięta ubóstwem ekonomia Etiopii oparta jest na rolnictwie, które stanowi prawie 45% PKB i daje zatrudnienie dla 85% ludności. Jednak częste susze oraz niski stopień rozwoju technik rolniczych jest przyczyną słabego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Najważniejszym produktem jest tutaj kawa odpowiedzialna za dużą część eksportu, jednak historyczne wahania cen sprawiły, że wielu farmerów zmieniło charakter działalności. Według konstytucji Etiopii właścicielem wszystkich gruntów w państwie jest rząd, który dzierżawi je mieszkańcom. System taki jest czynnikiem silnie hamującym rozwój sektora prywatnego, gdyż przedsiębiorcy starający się o kredyty inwestycyjne nie mogą zastosować gruntu jako zabezpieczenia. W listopadzie 2001 roku Etiopia zakwalifikowała się do programu łagodzącego dług dla silnie zadłużonych biednych krajów a w grudniu 2005 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy anulował całkowicie dług tego kraju. Kryzys globalny doprowadził do zaburzenia bilansu płatniczego kraju, który został złagodzony w pewnym stopniu przez ostatnie dotacje z MFW. Pomimo wskaźnika wzrostu PKB pozostającego cały czas na wysokim poziomie, dochód na głowę mieszkańca jest na szarym końcu rankingu światowego.

  • wzrost PKB: 2010: 7%; 2009: 8,7%; 2008: 11,6%
  • bezrobocie: brak danych

Źródło: CIA, The World Factbook