DR Konga

Demokratyczna Republika Konga
Źródło: CIA, The World Factbook

Demokratyczna Republika Konga. Kraj obdarzony wielkim potencjałem powoli odbudowuje swoją siłę po latach problemów gospodarczych.  Wszechobecna korupcja i konflikt, który zaczął się w 1997roku (5 milionów ofiar) dramatycznie zmniejszyły siły wytwórcze państwa a tym samym przychody rządowe, zwiększył się dług zagraniczny a ludność jest trapiona przez głód i choroby. Zagraniczni inwestorzy ograniczyli znacznie swoją działalność z powodu niepewności co do przyszłości konfliktu, braku odpowiednio rozwiniętej infrastruktury i trudnych warunków do prowadzenia biznesu. Lekką poprawę widać od początku 2002 roku, kiedy to duża grupa wrogich wojsk wycofała się z terenu Demokratycznej Republiki Konga. Wtedy to rząd przejściowy odnowił relacje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi a prezydent Kabila rozpoczął plan reform. Postęp jednak wydawał się postępować zbyt wolno i Międzynarodowy Fundusz Walutowy ograniczył program pomocowy dla kraju pod koniec marca 2006 z powodu nadużyć fiskalnych. Duża część aktywności ekonomicznej ciągle mam miejsce w szarej strefie i dlatego nie jest odzwierciedlana przy pomiarze poziomu PKB. Odnowienie działalności wydobywczej, która jest źródłem większej części przychodów z eksportu dało pozytywny bodziec dla rządu w Kinszasie a PKB rosło w latach 2006-2008. Jednak wzrost wydobycia surowców naturalnych zbiegł się w czasie ze ogólnoświatowym kryzysem i spadkiem cen surowców eksportowanych prze Demokratyczną republikę Konga co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie wydobycia w 2009 roku i doprowadziło do zaburzenia bilansu płatniczego kraju. Sytuacja poprawiła się w połowie 2009 roku wraz ze wzrostem eksportu naturalnych minerałów i pomocą płynącą z MFW. Niepewne środowisko prawne, korupcja, brak przejrzystości w działaniu rządu stanowią długoterminowe problemy dla przemysłu wydobywczego i gospodarki jako całości. Globalna recesja ograniczyła wzrost gospodarczy w 2009 roku o ponad połowę poziomu z roku 2008 jedna rok 2010 przyniósł już wzrost na poziomie 3%. Demokratyczna Republika Konga podpisała porozumienia z MFW w 2009 roku i otrzymała dzięki temu 12 miliardów dolarów w postaci anulowania długu zagranicznego w 2010 roku.

  • wzrost PKB: 2010: 3%; 2009: 2,8%; 2008: 6,2%
  • bezrobocie: brak danych

Źródło: CIA, The World Factbook