Czad

Czad
Źródło: CIA, The World Factbook

Czad. Typowo rolnicza gospodarka Czadu jest stymulowana poprzez duże inwestycje zagraniczne szczególnie w sektorze wydobywczym, które zapoczątkowane zostały w 2000 roku. Przynajmniej 80% ludności utrzymuje się tutaj  z rolnictwa i hodowli zwierząt. Sytuacja gospodarcza kraju od zawsze była niekorzystna z powodu braku dostępu do oceanu, wysokich kosztów energii elektrycznej oraz niestabilnej sytuacji gospodarczej. Czad opiera się na pomocy zagranicznej oraz kapitale płynącym z bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Konsorcjum amerykańskich firm zainwestowało tutaj 3,7 miliarda dolarów w celu rozwinięcia wydobycia ropy naftowej, której zasoby w południowym Czadzie szacuje się na 1 miliard baryłek. Swoją obecność zaznaczyły także Chiny budując 300 kilometrowy rurociąg i pierwszą w kraju rafinerię. Zasoby ropy w całym kraju szacowane są na 1,5 miliarda baryłek. Przetwarzanie ropy naftowej na większą skalę zaczęło się tutaj pod koniec 2003 roku a już w 2004 Czad rozpoczął eksport. Bawełna, bydło i guma arabska są źródłem dużej części przychodów z eksportu poza ropą i jej przetworami.

  • wzrost PKB: 2010: 2%; 2009: -1,6%; 2008: 10,7%
  • bezrobocie: brak danych

Źródło: CIA, The World Factbook