Burkina faso

Burkina Faso
Źródło: CIA, The World Factbook

Burkina Faso. Jest to biedny kraj, bez dostępu do morza, którego dochody zależą bardzo od eksportu złota i bawełny. Państwo to nie jest obfite w złoża naturalne i posiada słabą bazę przemysłową. 90% ludności pracuje w rolnictwie, które zagrożone jest często występującymi suszami. Bawełna jest główną rośliną uprawną. W 1998 roku Burkina Faso zdecydowała się na proces prywatyzacji majątku państwowego a w 2004 nastawiła się na wzrost zaangażowania inwestycji zagranicznych. Jako rezultat tych działań jak również przedsięwzięć faworyzujących sektor wydobywczy, w Burkinie zaobserwować można wzrostowy trend w wydobyciu i przetwórstwie złota. Do 2010 roku złoto stało się głównym źródłem przychodów z eksportu.

  • wzrost PKB: 2010: 5,2%; 2009: 3,2%; 2008: 5,2%
  • bezrobocie: 2004: 77%

Źródło: CIA, The World Factbook