Współpraca i inwestycje: Kapucyni budują przyszłość Gabonu

W Gabonie, malowniczym kraju położonym w Afryce Środkowej, misje kapucyńskie odgrywają istotną rolę w budowaniu lepszej przyszłości dla lokalnych społeczności. Kapucyni w Gabonie działają od około 20 lat. Poprzez swoje zaangażowanie w szeroko zakrojone działania społeczne, edukacyjne i zdrowotne, misjonarze nie tylko przynoszą światło wiary, ale także wspierają rozwój gospodarczy i społeczny tego pięknego kraju.


Brat Sebastian Piasek w wywiadzie dla Dziennika Wschodniego [1] opowiada o gabońskich miastach, w których działają misjonarze. Są to miejsca do których pieniądze rządowe docierają w niewielkim stopniu. Często kapucyni mieszkają w miejscach, gdzie nadal może brakować prądu czy bieżącej wody. Misjonarze budują tam m.in studnie, ośrodki zdrowia czy placówki edukacyjne. Zapytany przeze mnie misjonarz zdradza, że przez 20 lat działania kapucynów udało wybudować się między innymi Narodowe Sanktuarium w Melen – dzielnicy znajdującej się w stolicy Gabonu. Przy Sanktuarium został również zbudowany kompleks z przychodnią, salami duszpasterskimi i z dwoma domami. Ponadto kapucyni znajdujący się w Gabonie postawili co najmniej 6 nowych kościołów i wyremontowali około 20 kaplic. Brat Piasek wspomina również, że misjonarzom udało się stworzyć 2 dyspensaria, czyli przychodnie lecznicze.


Skąd są pozyskiwane pieniądze na takie inwestycje? Na to pytanie również uzyskałam odpowiedź. Głównym źródłem finansowania inwestycji Gabońskich są darowizny składane przez liczną grupę darczyńców, które zbiera sekretariat misyjny, czyli sekcja pomocowa w prowincji warszawskiej. Kolejnym sposobem na zdobywanie funduszy jest prowadzenie zbiórek na stronach typu “zrzutka.pl”. Brat Sebastian wspomina również o sklepiku misyjnym, w którym można kupić na przykład torby materiałowe, kawę gabońską czy breloczki “handmade”. Pieniądze są również pozyskiwane bezpośrednio przez misjonarzy, kiedy wracają do Polski. Dodatkowo, kapucyni i ich projekty w Gabonie są wspierane finansowo przez Polską Fundację dla Afryki.

Fot. nadesłane Karolina Wijatkowska

W 2023 roku, kapucynom udało się ukończyć kilka inwestycji, których łączny koszt to 1 060 349zł. W ciągu jednego roku powstała szkoła, w której mieści się żłobek, przedszkole i 4 klasy szkoły podstawowej, naukę rozpoczęło tam ponad 300 dzieci. Koszt takiego projektu wynosił 881 099zł. Misjonarzom udało się także zakończyć budowę niewielkiej przychodni, która ma zapewnić podstawową opiekę medyczną okolicznym mieszkańcom (Essasa, Gabon). Łączna suma kosztów projektu w samym 2023 roku wyniosła 79 250zł. Pozostałe pieniądze trafiły na przygotowania misyjne takie jak: kursy językowe, bilety, opieka medyczna czy inne nieoczekiwane wydatki.


Jakie plany na 2024 rok? To pytanie zostało skierowane przeze mnie do Br. Szymona Janowskiego – sekretarza misyjnego. Głównym celem jest wybudowanie gimnazjum dla młodzieży gabońskiej, którego budowę w znacznej części sfinansuje francuski oddział Fundacji Papieskich Dzieł Pomocy Misjom (jest to pierwszy wspólny projekt). Kolejnym ważnym projektem jest stołówka, która będzie znajdować się przy wybudowanej w ubiegłym roku szkole podstawowej. Dużą pomocą dla mieszkańców Gabonu jest inwestycja w edukację, dlatego misjonarze chcieliby wybudować również liceum oraz kompleksy sportowe znajdujące się przy budynkach oświatowych. W 2024 roku planowane jest również rozpoczęcie rozbudowy dyspensarium z ubiegłego roku, jednak wszystko jest zależne od pozyskanych funduszy.


Działania kapucynów w Gabonie to niezwykle inspirujący przykład zaangażowania w realną pomoc i rozwój lokalnych społeczności. Ich wieloletnie wysiłki w zakresie budowy szkół, przychodni i innych niezbędnych obiektów przynoszą wymierne korzyści mieszkańcom, poprawiając ich codzienne życie i otwierając nowe możliwości edukacyjne i zdrowotne. Dzięki wsparciu licznych fundacji i darczyńców kapucyni w Gabonie mogą nadal skutecznie działać na rzecz lepszej przyszłości tego kraju, przyczyniając się do jego zrównoważonego rozwoju.

Autorka: Karolina Wijatkowska – studentka Wydziału Ekonomicznego UMCS


[1] https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/na-misje-do-gabonu,n,1000278679.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3bVXjl-YjoBmPiSyJwgyOiJHcRzubH_lLXw0sGSmw_DJOiXioWZJP_Cdg_aem_Ae7VFt7dmnRB3PbRh6U7Ev47uqtkE3WnXCzIpwFhDHb6sRy5gPfpqCNCE1lx41jMkcmexnUonvLZIz6PV-cJXzWe