IV KONFERENCJA AFRYKAŃSKA. AFRYKA – NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ

InvestAfrica.pl jest Patronem Medialnym IV Konferencji Afrykańskiej

W dniach 6-8 października 2022 r. w Łodzi odbędzie się IV Konferencja Afrykańska pn. Afryka – niewykorzystany potencjał. Będzie kolejną próbą zdefiniowania sytuacji w Afryce, analizy różnych toczących się na tym kontynencie procesów społecznych, ekonomicznych i kulturalnych, pogłębienia wiedzy oraz okazją do zadania pytań istotnych dla rozwoju Afryki i prób poszukiwania odpowiedzi – w tym roku nie tylko w gronie polskich polityków, naukowców, misjonarzy, podróżników i biznesmenów, ale przy dużym udziale prelegentów pochodzących z Afryki. Dyskusje otworzy wystąpienie ambasadora Rwandy w Polsce pana Anastase Shyaka. Konferencji towarzyszyć będzie degustacja polskich potraw przygotowanych przez panie z łódzkich kół gospodyń wiejskich, a także degustacja afrykańskich smaków przygotowana przez łódzką restaurację „Tropikalny Talerz”.

Afryka kojarzona jest głównie z głodem, klęskami żywiołowymi, epidemiami, nieustającymi wojnami i terroryzmem. Te patologie i nieszczęścia, najczęściej nagłaśniane przez media, są tylko fragmentem wiedzy o kontynencie, ale to właśnie one zwracają uwagę mieszkańców krajów rozwiniętych i inicjują najpowszechniejszy gest w kierunku krajów afrykańskich – pomoc. Jednocześnie zniechęcają do poznania Afryki w jej różnorodności. Ambicją organizatorów konferencji jest zebranie wiedzy na temat Afryki i umożliwienie przedstawienia wieloaspektowej diagnozy sytuacji, pozwalającej zarówno na określenie warunków współpracy gospodarczej, rozwijania biznesu w jednym z afrykańskich państw, jak i rozpoznanie rzeczywistych potrzeb Afryki, a co za tym idzie odpowiedzialny dobór możliwości oraz form pomocy. Oczywiście przy zachowaniu szacunku dla odmienności form życia społecznego i kultury, a także uwzględnieniu odmienności klimatu i biosfery. W ramach tej edycji konferencji zostanie też postawione pytanie o możliwości eksportowe Afryki – nie tylko, jeśli chodzi o bogactwa naturalne, ale też żywność. Postawione zostanie przewrotne być może pytanie – czy Afryka może pomóc światu? Czy może stać się znaczącym importerem żywności lub kopalin? Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, żeby to się stało?

Owocem konferencji – jak w przypadku II i III Konferencji Afrykańskiej – ma być publikacja naukowa redagowana przez ks. prof. Jarosława Różańskiego (UKSW) i dr. Konrada Czernichowskiego (UMCS) – kolejny tom „Afryka. Bogactwo możliwości i współpracy”.