“Afryka – kontynent możliwości czy zagrożeń” – III Konferencja Afrykańska

W dniach 7-9 października 2021 r. odbędzie się III Konferencja Afrykańska „Afryka – kontynent możliwości czy zagrożeń”. Będzie ona próbą – jak poprzednie konferencje – zdefiniowania sytuacji w Afryce, analizy różnych toczących się na tym kontynencie procesów społecznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz okazją do zadania pytań istotnych dla rozwoju Afryki i prób poszukiwania odpowiedzi. Ma stanowić płaszczyznę do wymiany wiedzy na temat tego kontynentu, wiedzy pochodzącej z różnych źródeł – od polityków, naukowców, misjonarzy, podróżników i biznesmenów.

W tym roku dominujące będą dwa wątki – biznesowy i pomocowy. Organizacji panelu poświęconego możliwościom biznesu w Afryce podjął się Bank Gospodarstwa Krajowego, który przyjął na siebie rolę partnera całego zdarzenia. Do udziału w dyskusji zaproszono zarówno przedstawicieli dużych firm (dyrektor generalny Wielton Africa Wielton S.A. Artur Pietrzak i wiceprezes zarządu FREEGO DRINK S.A., współzałożyciel GREATPOL TRADE Ltd. Jarosław Olszyński), jak i instytucji ważnych dla polskiego biznesu w Afryce – KUKE i PAIH. Swój udział zgłosiło też wielu biznesmenów z Polski, a także kilku z Afryki, którzy są zainteresowani inwestycjami na tej osi.

Z drugiej strony do udziału w konferencji zgłosiło się wielu przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych i zakonów misyjnych, których łączy idea pracy na rzecz poprawienia sytuacji w Afryce. Zatem konferencja będzie dla nich okazją do wymiany doświadczeń. Być może jedynym miejscem, które pozwala spotkać się społecznikom z tak różnych środowisk.

Owocem konferencji będzie publikacja naukowa poświęcona sprawom Afryki.

Przewodniczący Rady Ministrów Mateusz Morawiecki objął konferencję patronatem honorowym.

InvestAfrica.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.