Afryka i Europa – nowe otwarcie

W styczniu 2019 roku Chatham House wspólnie z Fundacją im. Roberta Boscha przeprowadził sondaż opinii wśród młodych ludzi z Afryki i Europy jako część projektu „Common Futures Conversations”.

Konsultacje zebrały poglądy respondentów odnośnie tematów politycznych mających dla nich znaczenie, jak również dane na temat ich preferencji jeśli chodzi o media społecznościowe oraz zaangażowanie polityczne. Poniżej znaleźć można główne wnioski wypływające z badania.

Świat przechodzi obecnie przez okres poważnych zmian i konfliktów. Gwałtowna reakcja przeciwko nierówno rozdzielonym benefitom globalizacji zmieniła w sposób fundamentalny krajobraz polityczny w wielu krajach, od Brexitu po wybór na prezydenta Jaira Bolsonaro w Brazylii. Poważne wyzwania na skalę globalną jak zmiana klimatu, migracje międzykontynentalne, przesunięcia demograficzne i transformacja rynku pracy spowodowana nowymi technologiami wymagają szeroko zakrojonych odpowiedzi. Jednakże są one coraz bardziej utrudnione poprzez umocnienie wewnętrznych priorytetów politycznych i w konsekwencji osłabienie wielostronnej współpracy.

Uczestnicy warsztatów Common Futures Conversations, Addis Ababa, luty 2019

W wydarzeniach wyborczych współczesnego świata głosy młodych ludzi są często zaniedbywane a nawet całkowicie zapomniane. Na przykład w Afryce istnieje przepaść 40 lat pomiędzy średnim wiekiem populacji kontynentu (25 lat) a średnim wiekiem głowy państwa (65 lat). W międzyczasie Europejczycy mierzą się z efektami starzejącego się społeczeństwa, które marginalizuje obawy młodych wyborców. Politycy zwracają często uwagę na mały udział młodych ludzi w wyborach jako oznakę ich apatycznego podejścia do spraw kraju. Wyniki „The Common Futures Conversations Youth Survey 2019” przeprowadzonej przez Chatham House jako część szerszego projektu przedstawiają sytuację z zupełnie innego punktu widzenia.

Ten zakrojony na szeroką skalę projekt ma na celu ułatwienie politycznego dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z Afryki i Europy. Głównym rezultatem ma być platforma cyfrowa mierząca w rozwarstwienie pomiędzy młodzieżą a tradycyjnymi procesami politycznymi na poziomie zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Poprzez wymianę opinii online przedstawiciele nowych generacji będą mogli lepiej zrozumieć główne wyzwania polityczne, połączą się z rówieśnikami a jednocześnie będą mieli okazję do rozwinięcia swoich własnych pomysłów na to jak podejść do palących problemów w środowisku międzynarodowym. Platforma da młodym ludziom „miejsce przy stole” w dyskusji, do której do tej pory dopuszczeni byli tylko dorośli.

Aby upewnić się, że proces rozwoju platformy odzwierciedla opinie i preferencje końcowych użytkowników, Chatham House zebrał opinie młodzieży z Afryki jak i Europy. Konsultacje te pomogły dowiedzieć się między innymi jakie sprawy polityczne mają dla nich znaczenie jak również zebrać dane na temat preferencji dotyczących użytkowania mediów społecznościowych lub zaangażowania politycznego.

Wyniki ankiety można przeczytać TUTAJ (język angielski).

Common Futures Conversations budując platformę online chce umożliwić dialog pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami z Afryki oraz Europy. Platforma będzie otwarta na nowych uczestników z obu kontynentów od stycznia 2020 roku. Więcej informacji oraz możliwość zapisu na alerty internetowe znaleźć można na stronie https://www.chathamhouse.org/about/structure/communications-and-publishing/common-futures.


Tekst powstał dzięki współpracy InvestAfrica.pl z Chatham House